Arhiv naročil male vrednosti

Prevzem in odlaganje grezničnega mulja in mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 10.6.2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 10.6.2019 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 31.5.2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 31.5.2019 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija: