Novice

NOVE CENE V OBČINI VRHNIKA

  • 24.6.2020 8:39:00
  • Nazaj

Občinski svet Občine Vrhnika je skladno s predpisano metodologijo potrdil nove cene storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode, greznic in MKČN ter odpadkov, ki bodo uveljavljene s 1. julijem 2020. Popisa vodomerov pred spremembo cen ne bo. Če želite, da vam poračunamo dejansko porabo še po prejšnjih cenah, nam zadnje dni junija 2020 sporočiti stanje na vašem vodomeru. To lahko storite elektronsko (prek portala komunala.info ali prek obrazca na naši spletni strani oziroma z e-pošto na naslov informacijska@kpv.si) ali s klicem na tel. št. 750-29-70.

Share

Kontakt

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

T: 01 750 29 50
F: 01 750 29 51
E: info@kpv.si