Novice

VRHNIŠKA KOMUNALA IMA NOVEGA DIREKTORJA

  • 9.9.2020 14:11:00
  • Nazaj

Na podlagi 46. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. v zvezi z drugim odstavkom 55. člena Odloka in 28. člena Odloka je Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., sprejel sklep, da se za začasnega direktorja JP KPV, d.o.o. imenuje Tomaža Kačarja, ki je svojo funkcijo nastopil z dnem 6. 9. 2020, za čas do imenovanja novega direktorja JP KPV, d.o.o., vendar največ za eno leto. Ustanovitelji so tudi sprejeli sklep o ustavitvi vseh postopkov za izbiro direktorja JP KPV, d.o.o. za polni mandat.

Share

Kontakt

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

T: 01 750 29 50
F: 01 750 29 51
E: info@kpv.si