Novice

Urejanje dreves in grmovnic ob javnih cestiščih

  • 2.4.2019 14:53:00
Spoštovani,kot pooblaščeni vzdrževalec občinskih cest na območju občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika, vas želimo opozoriti, da ste pozorni glede ureditve rastlinja, ki se z vaših zemljišč vrašča v bližino javnih cest. Posebej v spomladanskem času obrezovanja dreves in grmovnic je pomembno, da ga uredite ne samo znotraj svojih vrtov, ampak tudi ob meji z javnim cestiščem. S tem lahko bistveno pripomorete k preglednosti križišč i...
Read More

Vzpodbuden dosežek na izboru Naj letno poročilo 2017

  • 28.11.2018 11:28:00
Na izboru najboljšega letnega poročila, ki ga je že 19. leto zapored organiziral časnik Finance, je naše podjetje doseglo vzpodbuden rezultat. V kategoriji srednje velikih družb je bilo računovodsko poročilo letnega poročila 2017 ocenjeno kot najboljše, letno poročilo kot celota pa je bilo uvrščeno na tretje mesto.  Čestitke in zahvala vsem sodelavcem, ki so pripomogli, da je rezultat tako vzpodbuden. Dosežka smo še posebej veseli, ker smo proje...
Read More

Sporočilo za javnost (objavljeno na spletni strani Občine Vrhnika, 13. 11. 2018)

  • 14.11.2018 12:09:00
NO občine Vrhnika je v skladu s svojim programom dela med drugim dne 26. 3. 2018 sprejel Sklep o   nadzoru javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. in 14. 9. 2018 izdal tudi Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Vrhnika o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., ki ga je na zahtevo NO na svoji 27. redni seji obravnaval Občinski svet občine Vrhnika, ravno tako pa je bil dokument posredovan tudi Sk...
Read More

Ekološki otoki

  • 26.10.2018 12:40:00
Prosimo, da koristne odpadke odlagate v zabojnike, namenjene za določeno vrsto ločenih frakcij, zloženo ali strgano.Dogaja se, da stojijo poleg zabojnikov za steklo, papir ter mešano embalažo polne vreče ali zaboji steklenic in kozarcev, pa tudi vreče, polne plastenk. In to še ni vse. Gore kosovnih odpadkov, gradbenega materiala in celo nevarni odpadki nikakor ne spadajo na ekološki otok, žal pa je tak nered na nekaterih lokacijah že kar nekaj vsakdanjega. Nastajajo ...
Read More

WC HOV

  • 18.10.2018 8:05:00
Občane in občanke (lastnike malih živali) občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika obveščamo, da je treba posebno skrb posvečati tudi pasjim WC-jem (WC HOV). Pomembna navodila: Pasje iztrebke odložite v PVC-vrečko, ki mora biti zavezana. Zavezano vrečko odložite v odprtino WC HOV-a. Vrečk s pasjimi iztrebki ne odlagajte v koše, ki so namenjeni običajnim odpadkom na avtobusnih postajališčih … Omenjenih vrečk ne odlagajte v zabojnike, ki niso va&sca...
Read More

Kontakt

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

T: 01 750 29 50
F: 01 750 29 51
E: info@kpv.si