Novice

Prvi Mednarodni dan e-odpadkov je namenjen ozaveščanju javnosti o ravnanju z e-odpadki

  • 12.10.2018 12:55:00
Prvi Mednarodni dan e-odpadkov bo potekal 13. oktobra 2018 z namenom promocije pravilnega ravnanja z električno in elektronsko opremo po vsem svetu. Pobuda je prišla s strani mednarodne organizacije WEEE forum – združenja shem za ravnanje z električnimi in elektronskimi odpadki. Kar 26 njenih članov se bo pridružilo dnevu v 20-ih različnih državah skupaj s 40-imi različnimi organizacijami.V sklopu dogodka želijo z različnimi aktivnostmi dvigniti ozaveščenost posame...
Read More

Obvestilo za odjemalce zemeljskega plina

  • 5.10.2018 9:47:00
Spoštovani odjemalci zemeljskega plina,kot ste že bili obveščeni, je s 1. 10. 2018 tudi v Sloveniji uveljavljen enoten evropski sistem določanja obračunskih količin zemeljskega plina. Skladno s tem je bilo treba v mesecu septembru popisati vsa števčna stanja oziroma določiti začetno stanje merilnih naprav ob prehodu na novo ureditev. Na objektih, kjer stanj nismo mogli pridobiti, smo ga zato administrativno določili – glede na profil porabe zemeljskega plina v...
Read More

Sprememba pri določanju končnih količin za obračun zemeljskega plina za ne dnevno merjene odjemalce

  • 27.9.2018 8:36:00
Spoštovani odjemalci zemeljskega plina.S 1. 10. 2018 se bo na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Metodologija je določena na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014, z dne 26. 3. 2014. Metodologija določa, da mora imet vsak odjemalec obračunano porabo zemeljskega plina za celotni mesec. V primeru, da j...
Read More

Zapora pločnika ob Tržaški cesti na Vrhniki

  • 14.9.2018 12:53:00
Obveščamo vas, da bo zaradi rekonstrukcije vodovodnega omrežja do 21. 9. 2018 popolna zapora pločnika ob Tržaški cesti na Vrhniki, vzdolž parkirišča Mantova. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
Read More

Ravnanje ob vbodu/poškodbi z odvrženo iglo/ostrim predmetom, onesnaženim s tujo krvjo

  • 12.9.2018 7:48:00
Ostri predmeti, zlasti igle, ki jih uporabljajo uživalci prepovedanih drog z vbrizgavanjem, so lahko onesnaženi s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami/izločki, zato je pri pobiranju in varnem odlaganju igel potrebna previdnost. Otroci se največkrat poškodujejo z odvrženo iglo pri igri zunaj doma, odrasli pa ob vbodu z injekcijsko iglo pri medicinski oskrbi/negi na domu. Pri tem se lahko okužijo tudi s tetanusom, vendar le, če je bil oster predmet odvržen v okolje, onesnaženo z...
Read More

Na tržnico z vrečko za večkratno uporabo

  • 10.9.2018 14:27:00
V soboto, 15. septembra 2018, bomo med 8. in 12. uro na vrhniški tržnici delili vrečke za večkratno uporabo. Vrečke so narejene iz rabljenih zaves in so primerne za nakup živil do 3 kilogramov. Poleg omenjenih vrečk so za nakupe primerne tudi podobne vrečke iz blaga, cekarji ali košare. Z umikom navadnih plastičnih vrečk s tržnice želimo narediti vrhniško tržnico in naše okolje še bolj zeleno ter prispevati k trajnemu zmanjšanju uporabe plast...
Read More

Obrezovanje dreves in grmovja

  • 22.8.2018 12:27:00
Občane pozivamo, da zaradi potrebne preglednosti v prometu žive meje in grmovnice, posajene v bližini križišč stranskih cest z glavnimi in ob izvozih s stranskih cest in ulic na prometnejše ceste v primerni dolžini obrežejo na največ 0,8 m višine. Hkrati vas prosimo, da na omenjenih mestih tudi krošnje dreves obrezujete tako, da ne bodo ovirale preglednosti in bodo tako omogočale varno vključevanje v promet.
Read More

Popis stanja števcev

  • 22.8.2018 12:11:00
Obveščamo vas, da od danes, 22. 8. 2018, izvajamo popis stanja števcev na naslednjih področjih: CERKOVA CESTA NA GRIČ CESTA POD GORO DEMŠARJEVA ULICA GRADIŠNIKOVA LJUBLJANSKA MEJAČEVA MIKLAVIČEVA MIKUŽEVA MOLKOV TRG OBRTNIŠKA PAPLERJEVA POT NA MALENCE POT V JELE RAMOVŠEVA ...
Read More

Zabojnik ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah

  • 22.8.2018 11:52:00
Zbirno mesto je ustrezno urejen prostor, praviloma na pripadajočem zemljišču k stavbi, kjer uporabniki v času do prevzema odpadkov zbirajo biološko razgradljive odpadke in mešane komunalne odpadke v za to namensko določenih zabojnikih. Prevzemno mesto je prostor, na katerega uporabniki postavijo opremo za zbiranje odpadkov za namen praznjenja. Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih. Lokacija prevzemnega mesta mora biti s tra...
Read More

Previdno z lažnimi popisovalci

  • 10.8.2018 12:37:00
Opozorjeni smo bili, da se na območju Vrhnike nekateri malopridneži predstavljajo kot pooblaščene osebe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., pod pretvezo, da želijo opraviti storitve, ki jih sicer izvajamo v našem podjetju, kot so popis ali menjava vodomera, ter na ta način zlorabiti zaupanje stanovalcev in vstopiti v njihova domovanja. Prebivalcem zato svetujemo, da v vsakem primeru zahtevajo, da se obiskovalec identificira. Naši zaposleni svojo verod...
Read More

Kontakt

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

T: 01 750 29 50
F: 01 750 29 51
E: info@kpv.si