Pozdrav

CENIK GEODETSKIH STORITEV

Cenik je veljaven od 01.07.2013 dalje

STORITVEENOTA MERENETO CENA DDV 22%SKUPAJ v EUR z DDV
Posnetek in vnos v GJI - vodovodkos55.260012.157267.42
Posnetek in vnos v GJI - plinkos55.260012.157267.42
Posnetek in vnos v GJI - kanalizacijakos55.260012.157267.42


A K T U A L N O

Kurjenje lesa
Les je obnovljivi vir energije in z zgorevanjem v kurilnih napravah ne povečuje izpuste toplogrednih plinov, kar pomeni, da je z vidika CO 2 nevtralno gorivo. Več o pravilnem kurjenju pa v povezavi.
e-Računi
Omogočamo tudi pošiljanje računov tudi v brezpapirni obliki. Več o tem preberite na povezavi desno.
AKCIJA zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
Prinesite oz. pripeljite nevarne odpadke (barve, čistila, zdravila, kozmetiko, jedilna in motorna olja, kemikalije, pesticide, baterije, akumulatorje, odpadno embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi, fluorescentne cevi, …). [več na povezavi desno]
SOGLASJE za direktno obremenitev SEPA
Plačilo mesečnih obveznosti s trajniki uredite s podpisom Soglasja za izvajanje direktnih obremenitev, ki ga po klasični ali e-pošti, faxu oziroma osebno dostavite na sedež naše družbe. Vsakega 18. v mesecu z banko uredimo odtegljaj z vašega TRR.
Uporabnikom komunalnih storitev
Uporabniki komunalnih storitev, katerim ne izstavljamo računov za pavšalno porabo vode, lahko zaprosijo, da se jim račun za omrežnino in števčnino izstavi dvakrat letno in sicer v mesecu januarju za obdobje od 01.01. do 30.06., ter v mesecu juliju za obdobje 01.07. do 31.12. Ob rednem popisu vodomerov, pa vam bomo izstavili račun za porabljeno vodo.
Kam sodijo odpadki
Pripravili smo preglednico, ki vam bo v pomoč pri odlaganju odpadkov
Pravilno odlaganje
V zabojnike na EKOLOŠKIH OTOKIH odlagajte le STEKLO, PAPIR in PLASTIČNO oziroma KOVINSKO EMBALAŽO
Odčitki števcev, vloge, naročila, ...
Naročilo odvoza odpadkov, posredovanje stanja vodomera ali plinomera, prijava ali odjava oseb za obračun. Vljudno prosimo, da odčitek števca sporočite najkasneje do 28. dne v mesecu.
Odpadna zdravila
Občani lahko oddate odpadna zdravila v Zbirnem centru, na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov, v lekarnah in specializiranih prodajalnah brezplačno.
Odvoz na 4 tedne :: Vrhnika
Od 8. aprila dalje bo odvoz ostankov komunalnih odpadkov na 4 tedne [ več o tem v povezavi desno ].
Izrabljene gume
Občani lahko brezplačno oddate do 50 kg izrabljenih gum letno v Zbirnem centru
Odvoz na 4 tedne :: Log - Dragomer
Od 8. aprila dalje bo odvoz ostankov komunalnih odpadkov na 4 tedne [ več o tem v povezavi desno ].
SEPA - Grobarine
Z dnem 18.9.2013 je možno poravnavati tudi strošek letne grobarine - s podpisom Soglasja za izvajanje direktnih bremenitev.
Dodatni zabojnik - plenice
Ker predstavljajo plenice za enkratno uporabo večino mešanih komunalnih odpadkov v sivih zabojnikih, lahko dobite dodatni zabojnik za odlaganje omenjenih odpadkov v najem brezplačno in brez doplačila za ravnanje z odpadki za določen čas.
Iztrebki na javnih površinah
Bodite skrben lastnik svojega ljubljenčka, poskrbite za urejeno okolje in opozorite na pravilno ravnanje tudi tiste, ki ne upoštevajo navodil.
Steklena embalaža
Bolj podrobno o odlaganju steklene embalaže [povezava desno].
Odvoz na 4 tedne :: Borovnica
Od 8. aprila dalje bo odvoz ostankov komunalnih odpadkov na 4 tedne [ več o tem v povezavi desno ].
Javno podjetje KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.o.o. | 2010© | Kontakt