Informacije za občane

Kontakt

T: 01 750 29 70

Naročanje praznjenja greznic in MKČN
T: 01 750 29 70

E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo
T: 01 750 29 70