Informacije za občane

Kontakt

Mojca Usenik Plečnik, dipl.inž.gr.
vodja
T: 01 750 29 63 
E: mojca.plecnik@kpv.si

 

Naročanje praznjenja greznic in MKČN
T: 01 750 29 70

E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo
T: 01 750 29 63
E: mojca.plecnik@kpv.si