Cenik oskrbe s pitno vodo

Cenik oskrbe s pitno vodo - Borovnica

Veljaven od 1. 1. 2020 dalje.

 

Vodarina

Storitve enota mere  cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3  0.6465 0.0614 0.7079

 

Omrežnina

Premer vodometra faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1 3.1671 0.3574 4.1200
20 < DN < 40 3 9.5013 1.0723 12.3601
40 ≤ DN < 50 10 31.6710 3.5745 41.2005
50 ≤ DN < 65 15 47.5065 5.3617 61.8007
65 ≤ DN < 80 30 95.0130 10.7234 123.6014
80 ≤ DN < 100 50 158.3550 15.0437 173.3987
100 ≤ DN < 150 100 316.7100 30.0875 346.7975
150 ≤ DN 200 633.4200 60.1749 693.5949

Elaborat o oblikovanju cen v občini Borovnica


Cenik oskrbe s pitno vodo - Log - Dragomer

 

Vodarina

Veljaven od 01.08.2019 dalje.

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3 0.9744 0.0926 1.0670

 

Omrežnina

Veljaven od 01.08.2017 dalje.

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 4.8029 0.4563 5.2592
20 < DN < 40 3.00 14.4087 1.3688 15.7775
40 ≤ DN < 50 10.00 48.0290 4.5628 52.5918
50 ≤ DN < 65 15.00 72.0435 6.8441 78.8876
65 ≤ DN < 80 30.00 144.0870 13.6883 157.7753
80 ≤ DN < 100 50.00 240.1450 22.8138 262.9588
100 ≤ DN < 150 100.00 480.2900 45.6276 525.9176
150 ≤ DN 200.00 960.5800 91.2551 1.051.8351

Elaborat o oblikovanju cen v občini Log - Dragomer

 

Cenik oskrbe s pitno vodo - Vrhnika

Veljaven od 01.03.2017 dalje.

 

Vodarina

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3 0.7505 0.0713 0.8218

 

Omrežnina

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 4.0173 0.3816 4.3989
20 < DN < 40 3.00 12.0519 1.1449 13.1968
40 ≤ DN < 50 10.00 40.1730 3.8164 43.9894
272550 ≤ DN < 65 15.00 60.2595 5.7247 65.9842
65 ≤ DN < 80 30.00 120.5190 11.4493 131.9683
80 ≤ DN < 100 50.00 200.8650 19.0822 219.9472
100 ≤ DN < 150 100.00 401.7300 38.1644 439.8944
150 ≤ DN 200.00 803.4600
76.3287 879.7887

Elaborat o oblikovanju cen v občini Vrhnika