Cenik oskrbe s pitno vodo

Cenik oskrbe s pitno vodo - Borovnica

Veljaven od 1. 1. 2020 dalje.

 

Vodarina

Storitve enota mere  cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3  0.6465 0.0614 0.7079

 

Omrežnina

Premer vodometra faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1 3.1671 0.3574 4.1200
20 < DN < 40 3 9.5013 1.0723 12.3601
40 ≤ DN < 50 10 31.6710 3.5745 41.2005
50 ≤ DN < 65 15 47.5065 5.3617 61.8007
65 ≤ DN < 80 30 95.0130 10.7234 123.6014
80 ≤ DN < 100 50 158.3550 15.0437 173.3987
100 ≤ DN < 150 100 316.7100 30.0875 346.7975
150 ≤ DN 200 633.4200 60.1749 693.5949

Elaborat o oblikovanju cen v občini Borovnica


Cenik oskrbe s pitno vodo - Log - Dragomer

 

Vodarina

Veljaven od 01.08.2019 dalje.

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3 0.9744 0.0926 1.0670

 

Omrežnina

Veljaven od 01.08.2017 dalje.

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 4.8029 0.4563 5.2592
20 < DN < 40 3.00 14.4087 1.3688 15.7775
40 ≤ DN < 50 10.00 48.0290 4.5628 52.5918
50 ≤ DN < 65 15.00 72.0435 6.8441 78.8876
65 ≤ DN < 80 30.00 144.0870 13.6883 157.7753
80 ≤ DN < 100 50.00 240.1450 22.8138 262.9588
100 ≤ DN < 150 100.00 480.2900 45.6276 525.9176
150 ≤ DN 200.00 960.5800 91.2551 1.051.8351

Elaborat o oblikovanju cen v občini Log - Dragomer

 

Cenik oskrbe s pitno vodo - Vrhnika

Veljaven od 01.07.2020 dalje.

 

Vodarina

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3 0.7501 0.0713 0.8214

 

Omrežnina

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 3.5661 0.3388 3.9049
20 < DN < 40 3.00 10.6983 1.0163 11.7146
40 ≤ DN < 50 10.00 35.6610 3.3878 39.0488
272550 ≤ DN < 65 15.00 53.4915 5.0817 58.5732
65 ≤ DN < 80 30.00 106.9830 10.1634 117.1464
80 ≤ DN < 100 50.00 178.3050 16.9390 195.2440
100 ≤ DN < 150 100.00 356.6100 33.8780 390.4880
150 ≤ DN 200.00 713.2200
67.7559 780.9759

Elaborat o oblikovanju cen v občini Vrhnika