Cenik oskrbe s plinom

Cena za dobavo zemeljskega plina

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce (MPO)

Obdobje veljavnosti cene

Cena zemeljskega plina v €/kWh (brez DDV)

Cena zemeljskega plina v €/kWh (z DDV)

od 1. 11. 2018

0,02940

0,03587

 

Navedena cena velja samo za dobavo in NE vključuje trošarine, okoljske dajatve – CO2, prispevka za OVE in SPTE, omrežnine in prispevka za energetsko učinkovitost.

Dodatki k ceni zemeljskega plina

Postavka

Cena v €/kWh (brez DDV)

Cena v €/kWh (z DDV)

Trošarina

(Ur. list RS, št. 26/14)

0,00171

0,00209

Okoljska dajatev – CO2

 (Ur. list RS, št. 22/16)

0,00315

0,00384

Prispevek za OVE in SPTE

(Ur. list RS, št. 56/15)

0,00099

0,00121

Omrežnina*

 

 

 

*Operater distribucijskega sistema zaračuna uporabniku omrežnino za dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina (glej cene dostopa do distribucijskega sistema zemeljskega plina).

 

Cene dostopa do distribucijskega sistema zemeljska plina

Na podlagi veljavnega energetskega zakona in Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 105/2015) se zaračuna strošek uporabe omrežja in izvajanja meritev porabe.

Tarifne postavke za distribucijo za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Cene veljajo na mesec in NE vsebujejo DDV-ja.

 

Odjemna skupina

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec

CDKi

Zakupljena zmogljivost

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFPi)

(CFMi)

(CFZi)

(CVPi)

Enota

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

[EUR/kWh]

CDK1

0 – 2 154 kWh/leto

5,6050

 

 

0,01185

(0 – 200 Sm3/leto)

CDK2

2 155 – 5 385 kWh/leto

5,6050

 

 

0,01185

(201 – 500 Sm3/leto)

CDK3

5 386 – 16 154 kWh/leto

5,6050

 

 

0,01185

(501 – 1 500 Sm3/leto)

CDK4

16 155 – 26 923 kWh/leto

5,6050

 

 

0,01185

(1 501 – 2 500 Sm3/leto)

CDK5

26 924 – 48 461 kWh/leto

5,6050

 

 

0,01185

(2 501 – 4 500 Sm3/leto)

CDK6

48 462 – 107 690 kWh/leto

 

0,5419

 

0,00937

(4 501 – 10 000 Sm3/leto)

CDK7

107 691 – 323 070 kWh/leto

 

0,5419

 

0,00937

(10 001 – 30 000 Sm3/leto)

CDK8

323 071 – 753 830 kWh/leto

 

0,5419

 

0,00937

(30 001 – 70 000 Sm3/leto)

CDK9

753 831 – 1 076 900 kWh/leto

0,0000

0,0000

0,06235

0,00874

(70 001 – 100 000 Sm3/leto)

CDK10

1 076 901 – 2 153 800 kWh/leto

 

 

0,06235

0,00874

(100 001 – 200 000 Sm3/leto)

CDK11

2 153 801 – 6 461 400 kWh/leto

 

 

0,06235

0,00874

(200 001 – 600 000 Sm3/leto)

CDK12

6 461 401 – 10 769 000 kWh/leto

 

 

0,01271

0,00363

(600 001 – 1 000 000 Sm3/leto)

CDK13

10 769 001 – 53 845 000 kWh/leto

 

 

0,01271

0,00363

(1 000 001 – 5 000 000 Sm3/leto)

CDK14

53 845 001 – 161 535 000 kWh/leto

 

 

0,01271

0,00363

(5 000 001 – 15 000 000 Sm3/leto)

CDK15

Nad 161 535 001 kWh/leto

 

 

0,01271

0,00363

(Nad 15 000 001 Sm3/leto)

Vir: Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur. list RS, št. 85/16).

Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja (VU) znaša 0,9998 €/mesec brez DDV. 

V skladu z 11. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov (Ur. list RS, št. 96/14), operater distribucijskega sistema končnemu odjemalcu zaračunava prispevek za energetsko učinkovitost (PEU).

 

Postavka

Cena v €/kWh (brez DDV)

Cena v €/kWh (z DDV)

Prispevek za energetsko učinkovitost

(Ur. list RS, št. 96/14)

0,00080

0,00098 

Oglejte si tudi