Izgradnja plinskega priključka

Postopek pridobitve priključka za plin

  • Prijava (JP KPV, d.o.o.)
  • Izdaja lokacijske informacije (Občina Vrhnika)
  • Projekt zunanjega priključka (projektant)
  • Pridobitev soglasja za prekop ceste (stranka)
  • Izdelava priključka (JP KPV, d.o.o. ali od JP KPV, d.o.o. pooblaščeni izvajalec)
  • Vris priključka v kataster komunalnih naprav (JP KPV, d.o.o.)
  • Stroške izvedbe priključka nosi stranka

 

Dodatne informacije

Kontakt

Martina Nartnik Biček, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
vodja plinovoda in razvoja
T: 01 750 29 58
E: martina.nartnik-bicek@kpv.si