Pogosta vprašanja

Sprememba merske enote za obračun zemeljskega plina
Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina
Kako lahko izračunam ceno plina?
Kakšen je postopek pridobitve priključka na plin?
Kakšen je postopek priključitve na plinovodno omrežje?
Na kakšen način lahko sporočim stanje plinomera?

 


 

Sprememba merske enote za izračun zemeljskega plina

Pojasnilo o spremembi merske enote pri obračunu porabe zemeljskega plina
Podatek o povprečni mesečni zgornji kurilnosti zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina Hs

 

Na vrh

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina

 

Na vrh


Kako lahko izračunam ceno plina?

Ceno plina lahko izračunate s pomočjo naslednje dokumentacije ali pa nas pokličite vsak dan od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro na telefonsko številko 01 750 29 58. Pišete lahko tudi na elektronski naslov martina.nartnik-bicek@kpv.si.

Na vrh

 

Kakšen je postopek pridobitve priključka na plin?

Postopek je sledeč:

 • Prijava (JP KPV, d.o.o.)
 • Izdaja lokacijske informacije (Občina Vrhnika)
 • Projekt zunanjega priključka (projektant)
 • Pridobitev soglasja za prekop ceste (stranka)
 • Izdelava priključka (JP KPV, d.o.o. ali od JP KPV, d.o.o. pooblaščeni izvajalec)
 • Vris priključka v kataster komunalnih naprav (JP KPV, d.o.o.)
 • Stroške izvedbe priključka nosi stranka

Na vrh

  

Kakšen je postopek priključitve na plinovodno omrežje?

Postopek je sledeč:

 • Izdelava projekta notranje instalacije (projektant)
 • Izdaja soglasja za priklop (JP KPV, d.o.o.)
 • Pogodba za plačilo priključnine (Občina Vrhnika) ( v skladu z uradno objavo NČ št. 363, z dne 31.8.2009 )
 • Izdelava notranje instalacije (pooblaščeni obrtnik)
 • Pregled dimovodnih in prezračevalnih naprav (pooblaščeni dimnikar)
 • Dokazilo o plačilu priključnine (Občina Vrhnika)
 • Tehnični prevzem instalacije in namestitev plinomera (JP KPV, d.o.o.)
 • Sklenitev pogodbe za dostop do omrežja (JP KPV, d.o.o.)
 • Sklenitev pogodbe za dobavo plina (JP KPV, d.o.o.)
 • Spuščanje plina v instalacijo (JP KPV, d.o.o.)

 

Za vse porabnike zemeljskega plina do priključne moči 500 kW znaša po sklepu Občinskega sveta z dne 15. 2. 2018 povračilo za priključitev 0,0 €/kW.

Na vrh

  

Na kakšen način lahko sporočim stanje plinomera?

Stanje plina nam lahko posredujte preko spletnega obrazca, preko spletnega portala Komunala.info, na telefonsko številko 01 750 29 50 ali na elektronski naslov info@kpv.si.

Na vrh

Kontakt

Martina Nartnik Biček, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
vodja plinovoda in razvoja
T: 01 750 29 58
E: martina.nartnik-bicek@kpv.si