Zakonodaja in odloki

Zakonodaja s področja pokopališke dejavnosti:

  • Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur.l. RS 34/84, 26/90, 2/04, 62/16 )
  • Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Vrhnika (Ur.l. RS 6/99)
  • Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v občini Vrhnika (Naš časopis, januar 2001)

Kontakt

JP KPV, d.o.o.
Maja Miljković
T: 01 750 29 72

Pogrebne storitve
Suzana Vrhovec
GSM: 031 716 176