Hramba zapuščenih vozil

Za zapuščeno vozilo velja vozilo, ki je nerabno oz. zavrženo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov oz. ni skladiščeno v skladu z državnim predpisom o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili.

 

Nadzor nad zapuščenimi vozili izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo s sedežem Vrhniki, ki na zapuščeno vozilo po prijavi ali uradni dolžnosti nalepi pisno obvestilo, da se mora vozilo v osmih dneh odstraniti.

Če je po osmih dneh vozilo še vedno na istem mestu, mestni redar odredi odstranitev zapuščenega vozila na varovan prostor na področje JP KPV, d. o. o. in hkrati ugotavlja lastnika vozila. Odstranitev se opravi na stroške lastnika zapuščenega vozila. V primeru, da se lastnika ne da ugotoviti, se račun izstavi naročniku (občini). 

 

Zapuščeno vozilo se hrani na JP KPV, d. o. o., največ 90 dni od dneva, ko je bilo pripeljano. Če po preteku 90 dnevnega roka lastnik vozila ne odjavi, se šteje, da je vozilo brez lastnika.

 

Zapuščena vozila na JP KPV hranimo do uničenja oz. predaje pooblaščenemu koncesionarju za ravnanje z rabljenimi vozili. Morebitne stroške, povezane z uničenjem oziroma predajo pooblaščenemu koncesionarju plača lastnik vozila oz. naročnik odvoza (občina), če se ne ugotovi, kdo je lastnik.

Kontakt

Bojan Žagar
T: 01 750 29 79
E: info@kpv.si