Pozdrav

KOSOVNI ODPADKI

KOSOVNI ODPADKI so odpadki iz podskupine »Drugi komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečah za odpadke.

KOSOVNI ODPADKI pod klasifikacijsko številko 20 03 07 ter EMBALAŽA IZ LESA pod klasifikacijsko številko 15 01 03 sodijo po Odredbi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri ravnanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (UL št. 21/2001) pod ločeno zbrane frakcije.

OPOZORILO za občane, ki živite v stanovanjskih blokih Enak način pobiranja kosovnih odpadkov velja tudi za vas, ki stanujete v stanovanjskih blokih. Poskrbite, da okolica vašega bloka ne bo onesnažena s kosovnimi odpadki. Če kosovnih odpadkov nimate možnosti hraniti do prve sobote v mesecu, jih lahko sami pripeljete na Center za ravnanje z odpadki brezplačno.

kosovni

Prijavnica za odvoz kosovnih odpadkov

A K T U A L N O

e-Računi
Omogočamo tudi pošiljanje računov tudi v brezpapirni obliki. Več o tem preberite na povezavi desno.
Kurjenje lesa
Les je obnovljivi vir energije in z zgorevanjem v kurilnih napravah ne povečuje izpuste toplogrednih plinov, kar pomeni, da je z vidika CO 2 nevtralno gorivo. Več o pravilnem kurjenju pa v povezavi.
Uporabnikom komunalnih storitev
Uporabniki komunalnih storitev, katerim ne izstavljamo računov za pavšalno porabo vode, lahko zaprosijo, da se jim račun za omrežnino in števčnino izstavi dvakrat letno in sicer v mesecu januarju za obdobje od 01.01. do 30.06., ter v mesecu juliju za obdobje 01.07. do 31.12. Ob rednem popisu vodomerov, pa vam bomo izstavili račun za porabljeno vodo.
Kam sodijo odpadki
Pripravili smo preglednico, ki vam bo v pomoč pri odlaganju odpadkov
Pravilno odlaganje
V zabojnike na EKOLOŠKIH OTOKIH odlagajte le STEKLO, PAPIR in PLASTIČNO oziroma KOVINSKO EMBALAŽO
SOGLASJE za direktno obremenitev SEPA
Plačilo mesečnih obveznosti s trajniki uredite s podpisom Soglasja za izvajanje direktnih obremenitev, ki ga po klasični ali e-pošti, faxu oziroma osebno dostavite na sedež naše družbe. Vsakega 18. v mesecu z banko uredimo odtegljaj z vašega TRR.
Odčitki števcev, vloge, naročila, ...
Naročilo odvoza odpadkov, posredovanje stanja vodomera ali plinomera, prijava ali odjava oseb za obračun. Vljudno prosimo, da odčitek števca sporočite najkasneje do 28. dne v mesecu.
Odvoz na 4 tedne :: Log - Dragomer
Od 8. aprila dalje bo odvoz ostankov komunalnih odpadkov na 4 tedne [ več o tem v povezavi desno ].
Odpadna zdravila
Občani lahko oddate odpadna zdravila v Zbirnem centru, na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov, v lekarnah in specializiranih prodajalnah brezplačno.
Izrabljene gume
Občani lahko brezplačno oddate do 50 kg izrabljenih gum letno v Zbirnem centru
Odvoz na 4 tedne :: Borovnica
Od 8. aprila dalje bo odvoz ostankov komunalnih odpadkov na 4 tedne [ več o tem v povezavi desno ].
SEPA - Grobarine
Z dnem 18.9.2013 je možno poravnavati tudi strošek letne grobarine - s podpisom Soglasja za izvajanje direktnih bremenitev.
Dodatni zabojnik - plenice
Ker predstavljajo plenice za enkratno uporabo večino mešanih komunalnih odpadkov v sivih zabojnikih, lahko dobite dodatni zabojnik za odlaganje omenjenih odpadkov v najem brezplačno in brez doplačila za ravnanje z odpadki za določen čas.
Iztrebki na javnih površinah
Bodite skrben lastnik svojega ljubljenčka, poskrbite za urejeno okolje in opozorite na pravilno ravnanje tudi tiste, ki ne upoštevajo navodil.
Steklena embalaža
Bolj podrobno o odlaganju steklene embalaže [povezava desno].
Odvoz na 4 tedne :: Vrhnika
Od 8. aprila dalje bo odvoz ostankov komunalnih odpadkov na 4 tedne [ več o tem v povezavi desno ].
Javno podjetje KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.o.o. | 2010© | Kontakt