Evropska naročila

Nakup goriva

Vrsta javnega naročila: Evropska naročila
Rok oddaje: 29.3.2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 29.3.2019 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija: