Evropska naročila

Prevzem odpadkov 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Vrsta javnega naročila: Evropska naročila
Rok oddaje: 20.8.2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 20.8.2019 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija: