Naročila male vrednosti

Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v občini Log - Dragomer v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 9.11.2020 do 10:00
Odpiranje ponudb: 9.11.2020 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

Dobava dveh lahkih tovornih vozil

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 3.11.2020 do 10:00
Odpiranje ponudb: 3.11.2020 ob 11:00
Javno odpiranje: Da

   

Razpisna dokumentacija:

Zimsko vzdrževanje cest v občini Log - Dragomer v obdobju od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2022

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 28.10.2020 do 10:00
Odpiranje ponudb: 28.10.2020 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija: