Cenik dobave zemeljskega plina

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina:

 - gospodinjskim odjemalcem, skupnim gospodinjskim odjemalcem, 

 - osnovnim socialnim službam, malim poslovnim odjemalcem, 

 - vrtcem, osnovnim šolam, zdravstvenim domovom,

 - poslovnim odjemalcem.

Obdobje veljavnosti cene Kategorija odjemalcev Cena brez DDV Cena z DDV
od 1. 9. 2022 do preklica Gospodinjski odjemalci, skupni gospodinjski odjemalci 0,0730 €/kWh* 0,0891 €/kWh
od 1. 9. 2022 do preklica Osnovne socialne službe, mali poslovni odjemalci, 0,0790 €/kWh* 0,0964 €/kWh
 od 1. 11. 2022 do preklica Vrtci, osnovne šole in zdravstveni domovi 0,0790 €/kWh**   0,0964 €/kWh
od 1. 10. 2022 do preklica Poslovni odjemalci (>100.000 kWh/leto) 0,3713 €/kWh 0,4530 €/kWh

*Cena brez DDV je v skladu z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. list RS, št. 98/2022).

** Cena brez DDV je v skladu z Uredbo spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. list RS, št. 138/2022).

Navedene cene veljajo samo za dobavo in NE vključuje trošarine, okoljske dajatve – CO2, prispevka za OVE in SPTE, omrežnine in prispevka za energetsko učinkovitost. 


Redni cenik za osnovno oskrbo s plini*:

 - gospodinjskih odjemalcev, skupnih gospodinjskih odjemalcev,

 - osnovnih socialnih služb, malih poslovnih odjemalcev,

 - vrtcev, osnovnih šol, zdravstvenih domov,

 - poslovnih odjemalcev.

Obdobje veljavnosti cene Kategorija odjemalcev Cena brez DDV Cena z DDV
od 1. 11. 2022 do preklica Gospodinjski odjemalci, skupni gospodinjski odjemalci 0,0730 €/kWh** 0,0891 €/kWh
od 1. 11. 2022 do preklica Osnovne socialne službe, mali poslovni odjemalci, 0,0790 €/kWh** 0,0964  €/kWh
od 1. 11. 2022 do preklica Vrtci, osnovne šole in zdravstveni domovi 0,0790 €/kWh** 0,0964 €/kWh
od 1. 10. 2022 do preklica Poslovni odjemalci (>100.000 kWh/leto) 0,3913 €/kWh 0,4530 €/kWh

* Osnovna oskrba v skladu z ZOP-A (Ur. list RS, št. 121/2022).

** Cena brez DDV je v skladu z Uredbo spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. list RS, št. 138/2022).

Navedene cene veljajo samo za dobavo in NE vključuje trošarine, okoljske dajatve – CO2, prispevka za OVE in SPTE, omrežnine in prispevka za energetsko učinkovitost.

 

Dodatki k ceni zemeljskega plina:

Postavka

Cena v €/kWh (brez DDV)

Cena v €/kWh (z DDV)

Trošarina

0,00086

0,00105

Okoljska dajatev – CO2

 (Ur. list RS, št. 22/16)

0,00315

0,00038

Prispevek za OVE in SPTE

(Ur. list RS, št. 56/15)

0,00099

0,00121

Omrežnina*

 

 

 *Operater distribucijskega sistema zaračuna uporabniku omrežnino za dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina (glej cene dostopa do distribucijskega sistema zemeljskega plina).