Arhiv evropskih naročil

Entries for 2016

Dobava materiala za potrebe vzdrževanja komunalne infrastrukture in izvedbo investicij ter izvajanje storitev z gradbeno mehanizacijo

Vrsta javnega naročila: Evropska naročila
Rok oddaje: 9.12.2016 do 8:30
Odpiranje ponudb: 9.12.2016 ob 9:00
Javno odpiranje: Da

 Popravek1_8. 11. 2016 dodan še predračun za elektrometerial (skupaj pet sklopov) in nekaj manjših popravkov v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Popravek2_17. 11. 2016 V predračun za robnike je v tabeli spodaj dodan tehnični opis za tri rumeno označe artikle.

18. 11. 2016 dodan še ESPD obrazec

28. 11. 2016 popravek v sklopu 11 in 13 ter popravek vseh strani omenjenega predračuna za namene tiskanja predračuna (Excel - "page break")

28. 11. 2016 objavljen popravek vseh strani predračuna "Kameni agregati" za namene tiskanja predračuna (Excel - "page break")

28. 11. 2016 objavljen popravek wordovega dokumenta "Obrazci"

29. 11. 2016 v skladu z danimi odgovori na vprašanja objavljamo popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in popravek wordovega dokumenta "Obrazci"

2. 12. 2016 objavljeni popravki pri sklopu "Svetila", popravki pri sklopu 10 (zavarovanje in merilo) ter popravek formule pri sklopu 17 (robniki). Spreminja se tudi datum oddaje in odpiranja ponudb - na 9. 12. 2016.

Razpisna dokumentacija: