Arhiv evropskih naročil

Entries for 2017

Prevzem odpadkov 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Vrsta javnega naročila: Evropska naročila
Rok oddaje: 13.12.2017 do 8:30
Odpiranje ponudb: 13.12.2017 ob 9:00
Javno odpiranje: Da
Objavljen popravek 1 z dne  30. 11. 2017.


Objavljen popravek 2 z dne 1. 12. 2017.

Razpisna dokumentacija:

IZBIRA DELODAJALCA, KI BO NAROČNIKU POSREDOVAL IN ZAGOTAVLJAL DELOVNO SILO ZA IZVAJANJE RAZLIČNIH DEL V SKLOPU DEL KOMUNALNEGA PODJETJA

Vrsta javnega naročila: Evropska naročila
Rok oddaje: 11.5.2017 do 8:30
Odpiranje ponudb: 11.5.2017 ob 9:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

Sukcesivna dobava vodovodnega, kanalizacijskega in plinskega materiala ter prometne signalizacije

Vrsta javnega naročila: Evropska naročila
Rok oddaje: 20.4.2017 do 8:30
Odpiranje ponudb: 20.4.2017 ob 9:00
Javno odpiranje: Da
  Popravek 11.4.2017 - -objavljen popravek dokumentacije, obrazcev in predračuna za kanalizacijski materila-vsi omenjeni popravki v posebni mapi s popravki, ostala dokumentacija ostaja kot prej.
Popravek 13.4.2017 - V predračunu "plin" v sklopu 20 odklenili stolpca za vpis cene na EM in stolpca za vpis proizvajalca blaga. Iz sklopa 11 (vodovodni material) podpoglavje "tesnilo Anger" prestavljeno v sklop 11. V sklopu 11 spodaj popravljena zahteva in sicer mora imeti tesnilna guma (razdelek U7-U16) dve plasti platna.Razpisna dokumentacija: