Arhiv naročil male vrednosti

Entries for 2017

LETNA DOBAVA BETONA OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2019

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 11.12.2017 do 8:00
Odpiranje ponudb: 11.12.2017 ob 8:30
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

PREVZEM IN ODLAGANJE GREZNIČNEGA MULJA IN MULJA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2019

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 27.11.2017 do 8:30
Odpiranje ponudb: 27.11.2017 ob 9:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

Letno vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v Občini Vrhnika od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 16.10.2017 do 11:00
Odpiranje ponudb: 16.10.2017 ob 11:30
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

DOBAVA POSIPNEGA MATERIALA ZA ZIMSKO SEZONO 2017/2018

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 12.9.2017 do 10:00
Odpiranje ponudb: 12.9.2017 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 31.8.2017 do 9:30
Odpiranje ponudb: 31.8.2017 ob 10:30
Javno odpiranje: Da

  

Razpisna dokumentacija:

DOBAVA KOMBINIRANEGA VOZILA S KESONOM

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 20.4.2017 do 11:00
Odpiranje ponudb: 20.4.2017 ob 11:30
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

DOBAVA TOVORNEGA VOZILA

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 13.4.2017 do 11:00
Odpiranje ponudb: 13.4.2017 ob 11:30
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

DOBAVA SMETARSKEGA VOZILA

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 6.4.2017 do 11:00
Odpiranje ponudb: 6.4.2017 ob 11:30
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija: