Arhiv naročil male vrednosti

Entries for 2019

Letno vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v Občini Vrhnika od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 24.12.2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 24.12.2019 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
     

Razpisna dokumentacija:

Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v obdobju od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2021

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 10.9.2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 10.9.2019 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

Prevzem izcednih vod z zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov Tojnice; od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 14.8.2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 14.8.2019 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

Letna dobava betona od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 1.7.2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 1.7.2019 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

Prevzem in odlaganje grezničnega mulja in mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 10.6.2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 10.6.2019 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 31.5.2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 31.5.2019 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija:

Izbira delodajalca, ki bo naročniku posredoval in zagotavljal delovno silo za izvajanje različnih del v sklopu del komunalnega podjetja

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 26.3.2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 26.3.2019 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
   

Razpisna dokumentacija: