Novice

Sprememba pri določanju končnih količin za obračun zemeljskega plina za ne dnevno merjene odjemalce

  • 27. 09. 2018 07:36:00
  • Nazaj

Spoštovani odjemalci zemeljskega plina.

S 1. 10. 2018 se bo na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Metodologija je določena na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014, z dne 26. 3. 2014. Metodologija določa, da mora imet vsak odjemalec obračunano porabo zemeljskega plina za celotni mesec. V primeru, da je števčno stanje pridobljeno na 26. dan v mesecu, je operater distribucijskega omrežja dolžan preračunati ocenjeno vrednost od dneva pridobljenega odčitka do zadnjega dne v mesecu. Stanje, ki ga bo odjemalec sporočil, se bo upoštevalo v celoti, če bo sporočeno na zadnji dan v mesecu.

Več vsebin novem načinu obračunavanja, ki jo določa Agencijo za energijo, si lahko preberete na spletni strani družbe Plinovodi d.o.o. (Dodatne informacije o metodologiji za prognoziranje)

Zaradi vzpostavitve novega načina obračunavanja moramo konec meseca septembra popisati vsa merilna mesta na plinovodnem omrežju, tudi tista ki imajo vzpostavljen akontativen način obračuna zemeljskega plina.

Share

Kontakt

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Pot na Tojnice 40
1360 Vrhnika
T: 01 750 29 70
E: info@kpv.si