Novice

Prodaja opreme

  • 22. 07. 2021 08:49:00
  • Nazaj

Prodaja se izvede po načelu 'videno-kupljeno', zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Kupoprodajna pogodba se bo sklenila s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, pri čemer pa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe, v kolikor bi menil, da je najvišja ponujena cena prenizka. Ponudbe oddajte osebno ali po pošti na naslov Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici z zahtevanim pripisom – kot je navedeno v spodnjih povezavah, do vključno 3.8.2021 do 14.00 ure.

Share

Kontakt

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

T: 01 750 29 50
F: 01 750 29 51
E: info@kpv.si