Novice

UDELEŽBE NA POGREBIH

  • 8. 11. 2021 14:05:00
  • Nazaj

Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/2021, 140/2021, 146/2021, 149/2021 in 174/2021) je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Ne glede na prejšnji odstavek je zbiranje dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Zbiranje je dovoljeno samo ob smiselnemu upoštevanju vseh higienskih navodil oziroma priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljeni na spletni strani NIJZ.

Uporaba zaščitnih kirurških mask ali mask tipa FFP2 ( v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih prostorih. Uporaba zaščitnih mask je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje 1,5 metra.

Ob prihodu in ob odhodu iz mrliške vežice, si je potrebno obvezno razkužiti roke.

Pogrebne slovesnosti se do nadaljnjega izvajajo v ožjem družinskem krogu z zdravimi družinskimi člani.

Po končani pogrebni slovesnosti se ne zadržujete v skupinah.

Share

Kontakt

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

T: 01 750 29 50
F: 01 750 29 51
E: info@kpv.si