Oskrba s plinom

Zemeljski plin je najkakovostnejše fosilno gorivo, saj ob zgorevanju nastajata predvsem vodna para in ogljikov dioksid, drugih škodljivih produktov pa skoraj ni.

 

Preskrba z zemeljskim plinom je zanesljiva, stroški ogrevanja z zemeljskim plinom pa so nižji, saj je cena vedno konkurenčna napram drugim energentom.

Povprečna energijska vrednost zemeljskega plina je:

  • spodnja kurilna vrednost 9,473 kWh/Sm3,
  • zgornja kurilna vrednost 10,5817 kWh/Sm3.

 

Zemeljski plin je brez barve in skoraj brez vonja. Ker je precej lažji od zraka, se hitro dviga in se v zaprtih prostorih nahaja pod stropom. Zaradi lažjega odkrivanja morebitnega uhajanja mu dodajamo odorant, ki z značilnim vonjem omogoča hitro zaznavanje prisotnosti zemeljskega plina.

 

Pripravili smo vam napotke in navodila, kako ukrepati v slučaju uhajanja zemeljskega plina in okvare vašega plinskega trošila. Najdete jih v knjižici Plin pri vas doma.

Kontakt

T: 01 750 29 70