Izgradnja plinskega priključka

Postopek pridobitve priključka za plin

  • Prijava (JP KPV, d.o.o.)
  • Izdaja lokacijske informacije (Občina Vrhnika)
  • Projekt zunanjega priključka (projektant)
  • Pridobitev soglasja za prekop ceste (stranka)
  • Izdelava priključka (JP KPV, d.o.o. ali od JP KPV, d.o.o. pooblaščeni izvajalec)
  • Vris priključka v kataster komunalnih naprav (JP KPV, d.o.o.)
  • Stroške izvedbe priključka nosi stranka

 

Dodatne informacije

Kontakt

T: 01 750 29 70