Priključitev na plinovodno omrežje

Postopek priključitve na plinovodno omrežje

  • Izdelava projekta notranje instalacije (projektant)
  • Izdaja soglasja za priklop (JP KPV, d.o.o.)
  • Pogodba za plačilo priključnine (Občina Vrhnika) ( v skladu z uradno objavo NČ št. 363, z dne 31.8.2009 ) 
  • Izdelava notranje instalacije (pooblaščeni obrtnik)
  • Pregled dimovodnih in prezračevalnih naprav (pooblaščeni dimnikar)
  • Dokazilo o plačilu priključnine (Občina Vrhnika)
  • Tehnični prevzem instalacije in namestitev plinomera (JP KPV, d.o.o.)
  • Sklenitev pogodbe za dostop do omrežja (JP KPV, d.o.o.)
  • Sklenitev pogodbe za dobavo plina (JP KPV, d.o.o.)
  • Spuščanje plina v instalacijo (JP KPV, d.o.o.)

 

Za vse porabnike zemeljskega plina do priključne moči 500 kW znaša po sklepu Občinskega sveta Vrhnika z dne 15. 2. 2018 povračilo za priključitev 0,00 €/kW. Sklep o znižanju višine povračila velja od 1. 3. 2018 do 29. 2. 2019.

 

Dodatne informacije

Kontakt

T: 01 750 29 70