Izrabljena motorna vozila

Za zbiranje izrabljenih motornih vozil je na Vrhniki pooblaščeno podjetje Avtotrade, d. o. o., Vrhnika.

 

Izrabljena, nevozna in poškodovana vozila spadajo med nevarne odpadke, zato ravnanje z njimi natančno določa Uredba o izrabljenih vozilih (Ur. list RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12).

 

Tako vozilo je zadnji lastnik dolžan oddati v uničenje v pooblaščeni obrat za razstavljanje oziroma na zbiralno mesto.

Oddaja vozila v uničenje je za zadnjega lastnika popolnoma brezplačna. Ob predaji vozila pooblaščenemu podjetju prejme lastnik potrdilo o uničenju, dokument, ki velja na območju celotne Evropske unije. Na podlagi tega potrdila vozilo lahko odjavite iz prometa.

S potrdilom o uničenju lahko zahtevate od DARS-a tudi nadomestno vinjeto. Če je vozilo še registrirano, pa lahko vložite tudi zahtevek za povračilo še neizkoriščenega dela dajatev za uporabo cest in avtomobilskega zavarovanja.

Kontakt

Avtotrade d. o. o.
T: 01 755 22 20
E: vodja.avtotrade@tehnicnipregledi.si

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121