Oskrba s plinom

Sporočanje stanja na plinomeru

Vljudno prosimo, da odčitek števca sporočite najkasneje do zadnjega dne v mesecu.

Kasneje posredovana stanja števca ne bodo upoštevana v tekočem obračunu.

Hvala za razumevanje.


*
*
*
*
*
*
*
Verifikacija:
 • Obrazec – zamenjava dobavitelja zemeljskega plina
  Postopek zamenjave dobavitelja zemeljskega plina je naslednji:
  - izpolnite obrazec – pooblastilo za zamenjavo dobavitelja in nam ga posredujte po pošti na naš   naslov Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika ali elektronsko na informacijska@kpv.si,
  - na vaš naslov vam bomo posredovali v podpis pogodbo o dobavi zemeljskega plina,
  - podpisano pogodbo nam čimprej vrnite, da bo JP KPV, d.o.o. pri geografsko pristojnemu   operaterju distribucijskega sistema zemeljskega plina (ODS ZP) lahko izvedlo postopek zamenjave   dobavitelja in obvestilo obstoječega dobavitelja zemeljskega plina,
  - v kolikor bo celoten postopek uspešno izveden do 10. – ega dne v tekočem mesecu, bo JP KPV,   d.o.o. vaš novi dobavitelj s 1. dnem naslednjega meseca.

 

Kontakt

T: 01 750 29 70