Novice

Sporočilo za javnost (objavljeno na spletni strani Občine Vrhnika, 13. 11. 2018)

  • 14.11.2018 11:09:00
NO občine Vrhnika je v skladu s svojim programom dela med drugim dne 26. 3. 2018 sprejel Sklep o   nadzoru javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. in 14. 9. 2018 izdal tudi Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Vrhnika o nadzoru nad domnevnimi nepravilnostmi pri javnih naročilih v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., ki ga je na zahtevo NO na svoji 27. redni seji obravnaval Občinski svet občine Vrhnika, ravno tako pa je bil dokument posredovan tudi Sk...
Read More

Obvestilom odjemalcem zemeljskega plina

  • 9.11.2018 7:56:00
Obveščamo vas, da bo položnica za mesec oktober 2018, zaradi tehničnih težav pri posodobitvi programa za obračun, izdana z zamikom. Temu ustrezno se bo prilagodil tudi rok plačila.Hvala za razumevanje.
Read More

Ekološki otoki

  • 26.10.2018 11:40:00
Prosimo, da koristne odpadke odlagate v zabojnike, namenjene za določeno vrsto ločenih frakcij, zloženo ali strgano.Dogaja se, da stojijo poleg zabojnikov za steklo, papir ter mešano embalažo polne vreče ali zaboji steklenic in kozarcev, pa tudi vreče, polne plastenk. In to še ni vse. Gore kosovnih odpadkov, gradbenega materiala in celo nevarni odpadki nikakor ne spadajo na ekološki otok, žal pa je tak nered na nekaterih lokacijah že kar nekaj vsakdanjega. Nastajajo ...
Read More

WC HOV

  • 18.10.2018 7:05:00
Občane in občanke (lastnike malih živali) občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika obveščamo, da je treba posebno skrb posvečati tudi pasjim WC-jem (WC HOV). Pomembna navodila: Pasje iztrebke odložite v PVC-vrečko, ki mora biti zavezana. Zavezano vrečko odložite v odprtino WC HOV-a. Vrečk s pasjimi iztrebki ne odlagajte v koše, ki so namenjeni običajnim odpadkom na avtobusnih postajališčih … Omenjenih vrečk ne odlagajte v zabojnike, ki niso va&sca...
Read More

Prvi Mednarodni dan e-odpadkov je namenjen ozaveščanju javnosti o ravnanju z e-odpadki

  • 12.10.2018 11:55:00
Prvi Mednarodni dan e-odpadkov bo potekal 13. oktobra 2018 z namenom promocije pravilnega ravnanja z električno in elektronsko opremo po vsem svetu. Pobuda je prišla s strani mednarodne organizacije WEEE forum – združenja shem za ravnanje z električnimi in elektronskimi odpadki. Kar 26 njenih članov se bo pridružilo dnevu v 20-ih različnih državah skupaj s 40-imi različnimi organizacijami.V sklopu dogodka želijo z različnimi aktivnostmi dvigniti ozaveščenost posame...
Read More

Obvestilo za odjemalce zemeljskega plina

  • 5.10.2018 8:47:00
Spoštovani odjemalci zemeljskega plina,kot ste že bili obveščeni, je s 1. 10. 2018 tudi v Sloveniji uveljavljen enoten evropski sistem določanja obračunskih količin zemeljskega plina. Skladno s tem je bilo treba v mesecu septembru popisati vsa števčna stanja oziroma določiti začetno stanje merilnih naprav ob prehodu na novo ureditev. Na objektih, kjer stanj nismo mogli pridobiti, smo ga zato administrativno določili – glede na profil porabe zemeljskega plina v...
Read More

Sprememba pri določanju končnih količin za obračun zemeljskega plina za ne dnevno merjene odjemalce

  • 27.9.2018 7:36:00
Spoštovani odjemalci zemeljskega plina.S 1. 10. 2018 se bo na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Metodologija je določena na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014, z dne 26. 3. 2014. Metodologija določa, da mora imet vsak odjemalec obračunano porabo zemeljskega plina za celotni mesec. V primeru, da j...
Read More

Zapora pločnika ob Tržaški cesti na Vrhniki

  • 14.9.2018 11:53:00
Obveščamo vas, da bo zaradi rekonstrukcije vodovodnega omrežja do 21. 9. 2018 popolna zapora pločnika ob Tržaški cesti na Vrhniki, vzdolž parkirišča Mantova. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
Read More

Ravnanje ob vbodu/poškodbi z odvrženo iglo/ostrim predmetom, onesnaženim s tujo krvjo

  • 12.9.2018 6:48:00
Ostri predmeti, zlasti igle, ki jih uporabljajo uživalci prepovedanih drog z vbrizgavanjem, so lahko onesnaženi s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami/izločki, zato je pri pobiranju in varnem odlaganju igel potrebna previdnost. Otroci se največkrat poškodujejo z odvrženo iglo pri igri zunaj doma, odrasli pa ob vbodu z injekcijsko iglo pri medicinski oskrbi/negi na domu. Pri tem se lahko okužijo tudi s tetanusom, vendar le, če je bil oster predmet odvržen v okolje, onesnaženo z...
Read More
Stran 1 od 16 PrvaPrejšnja [1]2345 Zadnja

Kontakt

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

T: 01 750 29 50
F: 01 750 29 51
E: info@kpv.si