Kosovni odpadki

Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine "Drugi komunalni odpadki", ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v zabojnike, posode ali v vrečah za odpadke.

 

 

 

 

Odvoz kosovnih odpadkov

Odvoz kosovnih odpadkov lahko občani naročijo vnaprej, in to štiri sobote v letu. Odvoz lahko naročite po spletnem obrazcu Prijava odvoza kosovnih odpadkov  ali  po telefonu na tel. št.:

 • 01 750 29 59 (Rupnik),
 • 01 750 29 68 (Rožmanec),
 • 01 750 29 57 (Behrič).

 

Zaradi organizacije odvoza kosovnih odpadkov občane obveščamo, da upoštevamo samo pravočasno prejeta naročila. Upoštevamo samo tiste dopisnice ali elektronske obrazce, ki prispejo vključno do srede pred soboto, ko odvažamo kosovne odpadke.

 

Urnik odvoza kosovnih odpadkov

Odvoz kosovnih odpadkov v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika bo v letu 2024 ob naslednjih sobotah:     

 • 9. marca 2024     
 • 11. maja 2024
 • 14. septembra 2024
 • 16. novembra 2024

 

Med gospodinjske kosovne odpadke spadajo:

 • vzmetnica,
 • preproga,
 • pohištvo,
 • športni rekviziti (smuči, kolo, jadralne deske …),
 • orodje, oprema, igrače (različni sodi, zabojniki za odpadke, samokolnica, posoda, večje igrače, otroški vozički, sedeži, šivalni, pletilni stroji …)
 • vrtna oprema iz plastike ali lesa (miza, stol, senčnik …),
 • manjša sanitarna oprema (umivalnik, školjka, bide, pipe …).

  

Odpadki, ki ne spadajo med gospodinjske kosovne odpadke:

 • gume,
 • gradbeni material (opeka, kosi betona, ometi, keramične ploščice, instalacije, žlebovi, vrata, okna, razne ograje …),
 • deli avtomobilskih školjk,
 • sodi z vsebino,
 • nevarni odpadki,
 • odpadki, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti,
 • koristni odpadki, ki spadajo na ekološke otoke – zbiralnice (kartoni, stiropor),
 • tekstil,
 • odpadna električna in elektronska oprema,
 • smeti.

 

Naštete odpadke lahko občani sami pripeljejo v Zbirni center Vrhnika. Občani lahko brezplačno pripeljejo tudi vse druge kosovne odpadke (izdelke iz železa, lesa, plastike, oblazinjeno pohištvo, preproge, športne rekvizite, manjšo sanitarno opremo …) in gradbene odpadke glede na omejitev iz Odloka o ravnanju z odpadki. Za vse pripeljane odpadke v Zbirni center vodimo register pripeljanih odpadkov.

 

Če občani želijo, da jim prevoz opravi Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., to lahko sporočijo na JP KPV, d.o.o., in se dogovorijo za odvoz. Stroške takega prevoza je treba plačati.

 

OPOZORILO za občane, ki živite v stanovanjskih blokih

Za vse, ki živite v stanovanjskih blokih, veljajo  pri pobiranju kosovnih odpadkov enaka navodila. Poskrbite, da okolica vašega bloka ne bo onesnažena s kosovnimi odpadki. Če kosovnih odpadkov ne morete hraniti do naslednjega odvoza kosovnih odpadkov, jih lahko brezplačno sami pripeljete v Zbirni center Vrhnika.

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121