Ozaveščanje

Ljudi ozaveščamo na predavanjih z različnimi vsebinami, pripravljamo koristne informacije, pripomočke in povezave s področji, povezanimi z ekologijo in trajnostnim razvojem.

Ozaveščanje je spreminjanje zakoreninjenih miselnih vzorcev, ki si jih je posameznik oblikoval od prvih dni svojega življenja. Ti vzorci so posledica vzgoje, medijev, družbe in več tisoč drobnih dejavnikov, ki vplivajo na mnenje posameznika.  

 

Predavanja

V okvir DEPO-ja spadajo predavanja za mladino, študente učitelje in drugo zainteresirano javnost. Na predavanjih in ogledih posredujemo obiskovalcem veliko informacij, ki jim pomagajo pogledati na neko tematiko drugače, ki jim omogočajo pogled iz druge perspektive.

Predavanja pripravljamo za različne starostne skupine. Osnovnošolcem so namenjena štiri predavanja, dijakom in študentom po eno. Poleg tega pripravljamo za zainteresirano javnost predavanja z različno tematiko, odvisno od naročnikovih želja.

 

Ogledi v okviru predavanj

V okviru predavanj lahko pripravimo za vas tudi vodeni ogled Zbirnega centra, čistilne naprave, Centra za ravnanje z odpadki in nekaterih zanimivih turističnih točk.


Prijavnica za predavanje


Oglejte si tudi:

    

   Kontakt

   M: 041 370 998 (vodja)

   M: 041 777 385, 051 200 981 (trgovina)

   E: depo@kpv.si