Zero waste (brez odpadka)

Občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika so bile prve v Sloveniji, povabljene v mednarodno mrežo Zero Waste.

 

»Zero Waste« pomeni dobesedno "nič odpadkov". Širši cilj strategije Zero Waste pa je oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov tako, da se zmanjšata prostornina in toksičnost odpadkov ter ohranja in predela vse materiale, ki se jih ne sežiga ali odlaga. V občinah Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer smo se že pred 20 leti odločili za pot brez odpadkov in se počasi, korak za korakom, odpravili proti cilju. Zaradi vztrajnosti in vašega sodelovanja smo pri ločevanju dosegli vrhunske rezultate. Ti so tudi vzrok za to, da smo bili kot prve občine v Sloveniji lani spomladi povabljeni v mednarodno mrežo Zero Waste. Vanjo so vključene lokalne skupnosti, ki skušajo s svojim delovanjem ustvariti družbo brez odpadka. 

Da so v mednarodno združenje Zero Waste povabili prav občine, v katerih izvaja storitev ravnanja z odpadki naše podjetje, ni naključje, saj ločeno zbiramo odpadke že 20 let. Občani smo leta 2014 iz vseh nastalih odpadkov izločili kar 80,15 % koristnih

 

Naša pot približevanja družbi brez odpadkov se je začela leta 1994. Takrat je Občina Vrhnika, ki je obsegala tudi območje zdajšnjih občin Borovnica in Log - Dragomer, na pobudo Komunalnega podjetja sprejela vizionarsko odločitev o modernizaciji ravnanja z odpadki. Podprla je začetek ločenega zbiranja odpadkov v gospodinjstvih že takrat, ko o tem v Sloveniji ni razmišljala še nobena druga občina. Kako drzna je bila ta odločitev, kaže tudi to, da je bila prva zakonodaja, ki je uvedla obvezno ločevanje odpadkov na nacionalni ravni, sprejeta šele leta 2001. 

 

Od začetka ločenega zbiranja potekajo hkrati tudi dejavnosti, namenjene ozaveščanju občanov oziroma predstavljanju pomena ločevanja odpadkov. Občani se morajo zavedati, da so odpadki surovine in da z njihovim ločevanjem ohranjamo neobnovljive naravne vire, ustvarjamo pogoje za nove zaposlitve in vplivamo na ceno ravnanja z odpadki. Ta se na območju, kjer skrbi za ravnanje z odpadki Komunalno podjetje Vrhnika, ni spremenila že več kot 11 let.

 

Zavedamo se, da je poleg dobrega dela Komunalnega podjetja za dosego opisanih rezultatov bistvenega pomena okoljska zavest občanov. Ker je ta v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika že zdaj visoko razvita, verjamemo, da bomo s skupnimi močmi dosegli zastavljene cilje in jih verjetno še presegli.

 

Vse napisano vodi v družbo brez odpadkov in se lahko udejanji v vsaki lokalni skupnosti. Potrebni so le volja, sodelovanje in razumevanje trajnostnega razvoja kot temeljnega vodila pri ohranjanju narave. Izgovori, da je ločevanje prezahtevno oziroma da je za to treba veliko časa in finančnih sredstev, so neutemeljeni.

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121