Plakatiranje/transparenti

 

Na JP KPV, d. o. o., skrbimo za izobešanje transparentov v centru mesta Vrhnika na državni cesti R2 (Tržaška in Ljubljanska). 

Na voljo so 3 lokacije.

 

Kdo lahko rezervira transparent?

Društvom in drugim naročnikom dajemo na razpolago največ 14 – dnevne termine, v obdobju občinskih praznikov v maju in juniju (Argonavtski dnevi) in v decembru, je večina lokacij zasedena za potrebe občine Vrhnika. 

 

Kaj potrebujemo za rezervacijo lokacije za transparent?

  • termin in lokacijo izobešanja rezervirate na JP KPV, d. o. o., preko spletnega obrazca ali e-pošte info@kpv.si;
  • po potrjeni rezervaciji na Direkciji RS za infrastrukturo (Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana, T: 01 478 80 92, E: gp.drsi@gov.si podate vlogo (z navedenimi podatki za rezervirano lokacijo);
  • po pridobitvi pozitivnega soglasja Direkcije RS za infrastrukturo, le-tega posredujete na JP KPV, d. o. o.

 

Kako poteka pridobitev soglasja s strani DRSC?

  • vloga mora obvezno vsebovati podatke za rezervirano lokacijo;
  • vlogo pošljete na naslov: Direkcija RS za infrastrukturo (Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana, T: 01 478 80 92) ali po elektronski pošti na naslov: gp.drsi@gov.si;
  • vloga mora biti vložena najmanj 30 dni pred terminom za razobešanje (roki po Zakonu o upravnem postopku);
  • vloženo vlogo bodo na Direkciji RS za infrastrukturo obravnavali in izdali soglasje ali pa vlogo zavrnili – odobritev vloge je odvisna od tega ali DRSC oceni, da gre za pomembno obvestilo kot informacija širši javnosti ali da gre zgolj za reklamo.

 

Transparenta ne moremo izobesiti brez soglasja s strani Direkcije RS za infrastrukturo. Pomembno je tudi, da je transparent izdelan kvalitetno in da dimenzije ne presegajo dolžine 6 m in višine 0,80 m

 

Slabo izdelanih ali prevelikih transparentov ne izobešamo.

Kontakt

T: 01 750 29 70