Dejavnosti

Naše osnovne dejavnosti segajo na področje izvajanja naslednjih lokalnih gospodarskih javnih služb:

 

Oskrba s pitno vodo

Osnovna naloga podjetja je varna oskrba s pitno vodo znotraj katere se izvajajo aktivnosti rednega vzdrževanje vodovodnega sistema, sledenje, odkrivanje in odpravljanje okvar na sistemu in s tem zmanjševanje vodnih izgub. Več>>

 

Odvajanje in čiščenje

Osnovna dejavnost enote kanalizacija je izvajanje storitev občinske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer. Več>>

 

Ravnanje z odpadki

 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., skrbi za zbiranje in odvoz odpadkov za skoraj 24.000 prebivalcev v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika.

 

Oskrba s plinom

Preskrba z zemeljskim plinom je zanesljiva, stroški ogrevanja z zemeljskim plinom pa so nižji, saj je cena vedno konkurenčna napram drugim energentom. Več>>

 

Vzdrževanje pokopališča in pokopališka dejavnost

V občini Vrhnika imamo naslednja pokopališčaVrhnika, Verd, Stara Vrhnika, Podlipa, Zaplana, Sinja Gorica, Blatna Brezovica, Bevke, Ligojna – tudi za KS Drenov Grič in Lesno Brdo, Dragomer in Log.  Več>>

 

Tržnična dejavnost

Na Vrhniki smo ustanovili tržnico in s tem občanom olajšali pot do lokalne hrane, pridelovalcem pa omogočili, da pridelano hrano lažje prodajo. Tržnica na Vrhniki nudi lokalno pridelano hrano domačih pridelovalcev. Več>>

 

DEPO

Začelo se je z ozaveščanjem, ki je pomembno na vseh področjih našega življenja, nadaljevalo s prodajo rabljenih predmetov in iskanjem možnosti za njihovo preoblikovanje.  Več>>

 

Vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave

Skupno vzdržujemo okoli 320 km lokalnih in krajevnih cest ter pločnikov ter 1800 svetilk javne razsvetljave v občinah Vrhnika in Log - Dragomer. Več>>

 

Civilna zaščita

Občinski štabi Civilne zaščite občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika imajo svoje predstavnike tudi na vrhniški komunali. Več>>

 

 

Poleg tega izvajamo tudi druge storitve, predvsem s področja:

 

Geodetskih storitev

V okviru dejavnosti geodetske storitve opravljamo prenos komunalnih vodov in objektov po projekt, merjenje obstoječih in novozgrajenih komunalnih vodov in objektov, izdelavo geodetskega načrta za izdelavo projekt,... Več>>