Poslanstvo, vizija, vrednote

Poslanstvo

  • zagotavljanje nemotene oskrbe z javnimi dobrinami ob gospodarni porabi sredstev,
  • delovanje v skladu z zakonodajo in v splošno zadovoljstvo občanov, lastnikov, zaposlenih in javnosti,
  • okoljsko ozaveščanje in odgovorno ravnanje za čisto okolje.

 

Vizija

  • uporabnikom ponuditi najboljšo storitev v slovenskem prostoru, 
  • zaposlenim pa najvišjo stopnjo varnosti. 

 

V sodelovanju z uporabniki in lokalnimi oblastmi bo naše območje postalo najbolj čisto in komunalno urejeno območje v Sloveniji.

Kontakt

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Pot na Tojnice 40
1360 Vrhnika
T: 01 750 29 70
E: info@kpv.si