Sporočanje stanja vodomera

Obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri poraba pitne vode iz javnega vodovoda.

 

S spodnjim obrazcem nam lahko sporočite stanje vašega vodomera. Na ta način vam bomo porabo vode zaračunali po dejanski porabi.

Vljudno prosimo, da odčitek števca sporočite najkasneje do 28. dne v mesecu.

*
*
*
Verifikacija:

Vodomer je v lasti uporabnika. Redna menjava vodomerov se vrši v skladu z veljavnimi predpisi, ki zahtevajo overovitev in pregled vsakih 5 let. Stroške menjave vodomerov krije uporabnik, preko števčnine, ki se mesečno plačuje skupaj s porabo vode.

 

Dimenzijo vodomera določi projektant interne inštalacije, tip vodomera odobri upravljavec na podlagi maksimalne in minimalne predvidene porabe, o kateri je dolžan dati podatke uporabnik pred izvedbo priključka. V kolikor je kasnejša poraba večja ali manjša od predvidene lahko uporabnik zaprosi za povečanje ali zmanjšanje dimenzij vodomera, stroški predelave pa bremenijo uporabnika.

 

Za porabo vode je vsak uporabnik vode odgovoren sam. Svetujemo vam, da pozorno spremljate gibanje porabe in v primerih povečane porabe preverite vzroke. Pogosto ugotavljamo, da zaradi puščanja WC kotličkov, izrabljenih tesnil pri pipah, ali pa tudi poškodb na napeljavi prihaja do nekontroliranega izliva vode, kar se odraža na vodomeru. Posebna pozornost porabe vode naj bo namenjena v mesecih odtajevanja zmrzali.

Kontakt

Javljanje stanja vodomerov (števcev porabe vode)

T: 01 750 29 70
E: informacijska@kpv.si