Politika zasebnosti

Splošno

S to politiko zasebnosti v družbi Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (v nadaljevanju: JP KPV, d.o.o.) uporabnikom naših storitev, kupcem in drugim, s katerimi smo v pogodbenem razmerju oziroma vanj vstopajo, zagotavljamo informacije o obdelavi osebnih podatkov skladno z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Za namen izvajanja naših storitev in obveščanja o pomembnih informacijah s tem v zvezi, potrebujemo določene vaše osebne podatke, katere skrbno zbiramo ter ustrezno varujemo. Pooblaščene osebe, ki imajo v našem podjetju dostop do vaših osebnih podatkov, so zavezane, da jih uporabljajo le za namen, ki je v skladu z zakonom, z vami sklenjeno pogodbo ali pridobljenim vašim soglasjem.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov JP KPV, d.o.o., je dosegljiva na poštnem naslovu: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika in na elektronskem naslovu dpo.pooblascenec@kpv.si.

Svetujemo vam, da občasno ponovno preberete našo politiko zasebnosti, saj boste na ta način obveščeni o morebitnih spremembah le-te.

Podlage in namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov

JP KPV, d.o.o., podatke uporablja za sklepanje pogodb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pri obdelavi osebnih podatkov bo družba JP KPV, d.o.o., za potrebe izvajanja pogodbe obdelovala le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Poleg zgornjega JP KPV, d.o.o., obdeluje osebne podatke tudi v primerih, določenih z zakonom ter za uresničevanje zakonitih poslovnih interesov družbe.

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo družba JP KPV, d.o.o., obdelovala osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi oziroma soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče. Preklic se poda pisno na naslov Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika ali po elektronski poti na info@kpv.si. V primeru preklica soglasja bo JP KPV, d.o.o., prenehalo z obdelavo osebnih podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih ne obdeluje več za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Vaše osebne podatke uporabljamo v naslednje namene:

  • za izvajanje naših storitev za vas v skladu z zakonom ali sklenjeno pogodbo,
  • za izstavitev računov za izvedene storitve in v primeru neplačila za opominjanje,
  • v primeru videonadzora, za varovanje zaposlenih ter premoženja družbe in nadzor vstopa in izstopa v poslovno stavbo,
  • za pošiljanje novic in obveščanje, vezano na izvajanje naših storitev (npr. motnje pri oskrbi s pitno vodo, urniki odvoza odpadkov, razne akcije, ...) in
  • za doseganje skladnosti z ustreznimi zakoni in občinskimi odloki.Hramba osebnih podatkov

JP KPV, d.o.o., se zavezuje, da bo vaše osebne podatke obdelovalo in hranilo toliko časa, kolikor je to potrebno glede na veljavno zakonodajo, oziroma, kadar osebne podatke hranimo na podlagi vaše privolitve oziroma soglasja, do vašega preklica.

Osebni podatki, ki jih JP KPV, d.o.o., pridobi z izvajanjem videonadzora (posnetki), se hranijo od enega do največ dveh mesecev.

Posredovanje osebnih podatkov uradnim organom

Nekatere osebne podatke na njihovo zahtevo posredujemo lokalnim in državnim organom in inštitucijam. Uradni organi lahko osebne podatke od JP KPV, d.o.o., pridobijo v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Obdelava osebnih podatkov s strani pooblaščenih pogodbenih izvajalcev

V zbiranje in obdelavo osebnih podatkov o naših uporabnikih lahko vključimo tudi zunanje izvajalce, vendar le za namene, ki so navedeni zgoraj.

S svojimi zunanjimi izvajalci imamo sklenjene pogodbe, v katerih jasno določimo, kateri so podatki, ki se zbirajo in obdelujejo, varnost prenosa, čas uporabe in druge pomembne komponente z vidika varstva osebnih podatkov. Naši zunanji izvajalci so zavezani k spoštovanju varovanja osebnih in zaupnih podatkov, uporaba teh podatkov v druge namene pa je strogo prepovedana.

Varnost vaših osebnih podatkov

V našem podjetju smo sprejeli in bomo tudi v prihodnje poskrbeli za vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih pridobimo od vas na kakršnikoli pravni podlagi. Ti ukrepi zajemajo predvsem varovanje pred zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uničenjem ali izgubo podatkov.

Vsi naši zaposleni in obdelovalci podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni spoštovati zasebnost le-teh.

Dostop do in popravki osebnih podatkov

S klicem ali osebnim obiskom lahko posameznik v našem podjetju preveri, s katerimi njegovimi osebnimi podatki razpolagamo. Odgovor oziroma obrazloženo morebitno zavrnitev zahteve bomo pripravili najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve.

V našem in vašem interesu je, da so vaši osebni podatki, s katerimi razpolagamo, točni, veljavni in popolni, zato želimo, da se v primeru morebitnih napačnih informacij obrnete na nas. Osebne podatke bomo ob predložitvi ustreznih dokazil popravili.

Možnost ugovora

Vsak uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za zgoraj navedene namene. Ugovor lahko poda pisno na naslov Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika ali po elektronski poti na info@kpv.si. V kolikor bomo ugotovili, da razlogi in interesi JP KPV, d.o.o. za obdelavo teh podatkov ne prevladajo nad pravicami in svoboščinami uporabnika, bomo z obdelavo uporabnikovih podatkov v te namene prenehali.

Spletni piškotki (ang. Cookies)

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna stran pošlje brskalniku uporabnikov za shranjevanje na trdem disku. Piškotki lahko olajšajo uporabo spletnega mesta na način, da shranjujejo in urejajo status, aplikacije, nastavitve in druge informacije o uporabniku. Večina brskalnikov je nastavljena na sprejemanje piškotkov, uporabniki pa lahko spremenijo nastavitve in zavrnejo piškotke ali si za primer pošiljanja piškotkov nastavijo opozorila.

Na naši spletni strani (www.kpv.si) uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave ali reference na druge spletne strani. JP KPV, d.o.o., ne odgovarja za zaščito zasebnosti in vsebino teh drugih spletnih strani, kot tudi ta politika o varovanju osebnih podatkov ne velja za druge spletne strani. Priporočamo, da si vsak posameznik prebere politiko o varovanju osebnih podatkov tiste spletne strani, ki jo obišče.


Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem 5. 4. 2023.