Arhiv naročil male vrednosti

Prevzem in odlaganje grezničnega mulja in mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

Vrsta javnega naročila: Naročila male vrednosti
Rok oddaje: 12.5.2021 do 10:00
Odpiranje ponudb: 12.5.2021 ob 11:00
Javno odpiranje: Da
  

Razpisna dokumentacija: