Steklo

Embalažo iz stekla lahko občani oddajajo na ekoloških otokih (zbiralnicah), postavljenih na celotnem območju občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika.

 

Ali razlikujete stekleno embalažo od ravnega stekla?

Med stekleno embalažo spadajo samo steklenice, kozarci in steklena embalaža, druge vrste stekla (okenska in vratna stekla, steklo akvarijev, drugo ravno steklo) ne spada med stekleno embalažo in ga ne smete odložiti v zabojnik na ekološkem otoku! Preberite več

 

Za zbiranje stekla v občini Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika uporabljamo prepoznavni emblem "ribica".

 

Priporočila za oddajo stekla

 • V zabojnik za steklo je dovoljeno odlagati samo steklenice, kozarce in embalažo iz stekla.
 • Steklena embalaža mora biti prazna.
 • Pokrovčke in zamaške moramo odstraniti.
 • V zabojnik za steklo odlagamo odpadke v razsutem stanju.
 • Steklena embalaža ne sme biti pomešana z drugimi vrstami stekla.
 • V zabojnik za steklo je prepovedano odlagati:
  • okensko steklo, 
  • avtomobilsko steklo,  
  • drugo ravno steklo, 
  • ogledala, 
  • kristalno in ekransko steklo, 
  • steklo svetil (steklo neonskih, halogenskih in žarilnih žarnic, stekleni senčniki svetil), 
  • pleksi steklo, karbonsko steklo in druge vrste stekla iz umetnih mas, 
  • laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo, 
  • keramiko ...
 • Zgoraj naštete vrste stekla, ki ne spadajo v zabojnik na ekološkem otoku, pripeljite v Zbirni center Vrhnika in jih odložite po navodilih spremljevalca odpadkov v zbirnem centru.

 

Nasveti za zbiranje stekla

Kako si organiziramo zbiranje doma, v šoli, na delovnem mestu?

 

Zbiranje stekla doma

 • Steklenicam, kozarcem in embalaži iz stekla odstranimo pokrovčke (pokrovčke odložimo v zabojnik za mešano plastično embalažo).
 • V kuhinji si uredimo prostor, kamor namestimo manjšo PVC-posodo ali kartonsko škatlo.
 • V garaži, kurilnici ali katerem drugem prostoru namestimo večje kartonske škatle, PVC-zabojnike ali vreče, v katere odnašamo steklo.
 • Od tu odnesemo stekleno embalažo na najbližji ekološki otok (zbiralnico).

 

Zbiranje stekla v šoli

 • V kuhinji naj bo nameščen zabojnik za steklo.
 • Pomembno je, da  ta zabojnik praznimo v pravi zabojnik za odpadke, ki je postavljen pred objektom.

  

Zbiranje stekla na delovnem mestu

 • V trgovinah naj bo v skladišču nameščen zabojnik za steklo.
 • V podjetjih namestimo zabojnike za steklo.
 • V lokalih namestimo zabojnik za steklo.
 • Na zabojnikih naj bo napis "steklo".

  

Potek odvoza stekla

Odvoz stekla poteka po urniku za odvoz s specialnimi smetarskimi vozili.

Ekipe smetarskih vozil praznijo zabojnike na ekoloških otokih (zbiralnicah). Steklo odpeljejo v Zbirni center Vrhnika, kjer ga stresejo na posebej urejen depo za steklo. Od tu odpeljejo steklo v predelavo družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121