Osebna izkaznica

Osnovni podatki podjetja

Naziv podjetja: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Skrajšan naziv: JP KPV, d.o.o.
Sedež oz. poslovni naslov podjetja: Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
V. d. direktorja: mag. Gregor Klemenčič 
Naslov elektronske pošte: info@kpv.si
Spletna stran: www.kpv.si
Telefon: 01 7502 950
Telefaks: 01 7502 951
Glavna dejavnost: E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Matična številka: 5015707000
Identifikacijska številka za DDV: SI75879611
Številka transakcijskega računa NLB: SI56 0202 7001 1262 773
Številka transakcijskega računa SKB: SI56 0311 2100 0195 321
Številka vpisa v sodni register: VL 10129800
Osnovni kapital: 401.095,62 EUR
Število zaposlenih: 84

Kontakt

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Pot na Tojnice 40
1360 Vrhnika
T: 01 750 29 70
E: info@kpv.si