Ravnanje z odpadki

Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki:

 

Obdelava ali pošiljke odpadkov

 Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov

Obvezne gospodarske javne službe

Proizvajalčeva razširjena odgovornost

 

Za občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika:

 • Odlok o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (Uradni list RS, št. 100/13), velja le še za občino Borovnica
 • Odlok o zbiranju odpadkov v občini Vrhnika (Naš časopis, št. 487/2020
 • Odlok o zbiranju odpadkov v občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 164/2020
 • Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Borovnica (Uradni list RS, št.1/16)
 • Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Vrhnika (Naš časopis 430/15)
 • Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Log - Dragomer (Uradni list RS št. 51/16)
 • Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 487/2020)
 • Pravilnik o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi odstranjenimi predmeti in materiali - za Občino Borovnica (Uradni list RS, št. 52/1994)
 • Odlok o prometni ureditvi v občini Log - Dragomer (Uradni list RS št. 15/09)
 • Pravilnik o ločenem zbiranju odpadkov za pravne osebe (interni pravilnik KPV d.d. 21.2.2001)
 • Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika