Izrabljene gume

Izrabljena guma je guma, ki jo imetnik zaradi poškodb, izrabe, izteka življenjske dobe ali drugih vzrokov ne more ali ne želi uporabljati in jo zato zavrže ali namerava zavreči.

 

Povzročitelj odpadkov mora izrabljene gume oddati ali prepustiti zbiralcu brezplačno, ne glede na morebitno vrednost materiala v njih.

  • Povzročitelj odpadkov lahko izrabljene gume prepusti serviserju, povzročitelj odpadkov, ki je fizična oseba, pa tudi izvajalcu občinske gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki.
  • Povzročitelj odpadkov, ki je fizična oseba lahko prepušča izrabljene gume v količini 50 kilogramov letno v zbirnem centru.
  • Izvajalec občinske javne službe v zbirnem centru ne sme prevzeti izrabljenih gum od povzročitelja odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
  • Izvajalec občinske javne službe v zbirnem centru ne sme prevzeti izrabljenih gum v količini, ki presega 50 kilogramov od povzročitelja odpadkov, ki je fizična oseba.

 

Kam z izrabljenimi gumami?

Izrabljene gume lahko kot fizična oseba oddate v Zbirnem centru Vrhnika z odpadki. Oddaja izrabljenih gum do količine 50 kg letno je brezplačna. Izrabljene gume lahko pustite tudi pri serviserju.

 

Ali je mogoče izrabljene gume oddati tudi s kosovnimi odpadki?

Ne, razen če stranka naroči odvoz različnih odpadkov (v takih primerih mora stranka prevoz plačati po veljavnem ceniku JP KPV, d.o.o.).

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121