Zanimivosti

Pitna in odpadna voda

  • Zaradi onesnaženosti sladkih voda grozi izumrtje kar 20% rib.

 

Odpadki

  • Kos papirja razpade v enem mesecu, volnena nogavica v enem letu, pločevinka v 200 letih.
  • Za tono odpadnega papirja potrebujemo 4m3 odlagalnega prostora.

 

Prehrana

  • Aspartan je močan živčni strup, ki ga lahko kot sladilo najdete v mnogih živilih.

 

Kmetijstvo

  • Izgube v kmetijstvu dosegajo 33% tistih iz časov pred uvedbo pesticidov.

 

Energetika

  • Največja porabnika v gospodinjstvu sta hladilnik in zamrzovalnik.

 

Sevanja

  • Poznamo termično in atermično sevanje. Prenosni telefoni oddajajo termično sevanje, njegova moč pa upada z oddaljenostjo od vira sevanja. Zato pri uporabi telefona uporabljajte slušalke oziroma držite aparat čim dlje od glave.

 

Segrevanje ozračja

  • Na planetu je približno poldruga milijarda govedi, ki med prežvekovanjem proizvajajo metan. Vsako govedo odda v zrak do 250 litrov metana na dan. Govedo odda torej v zrak 300 milijard litrov toplogrednega plina na dan, kar je enako 6300 milijardam litrov CO2.
  • V zadnjih 100 letih se je povprečna temperatura dvignila za 1,4 stopinje.

Kontakt

M: 041 370 998 (vodja)

M: 041 777 385, 051 200 981 (trgovina)

E: depo@kpv.si