Akcije zbiranja odpadkov

Akcija S Kokom ceneje

Akcija S Kokom ceneje je bonitetni sistem, ki vsem, ki oddajo ločeno zbrane koristne odpadke (komunalno odpadno embalažo in papir) v Zbirni center na sedežu podjetja JP KPV, d. o. o., omogoča pridobitev bonitete, s katero je mogoče ob izpolnjevanju pogojev, ki so določeni za udeležence akcije, doseči zmanjšan znesek pri obračunu storitev, povezanih z ravnanjem z odpadki.Splošni pogoji akcije

  • V akciji lahko sodelujejo občani Občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika
  • Koristne odpadke, oddane v okviru akcije, je treba oddati na vhodu v Zbirni center na sedežu podjetja JP KPV, d. o. o.
  • Ob začetku sodelovanja v akciji udeleženci prejmejo evidenčni kartonček, na katerem se beležijo količine prinesene ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže in papirja
  • Uslužbenec Zbirnega centra v navzočnosti občana prineseno ločeno komunalno odpadno embalažo in papir stehta in podatke vpiše v evidenčni kartonček. Vsi predmeti, namenjeni za sodelovanje v akciji, morajo biti stisnjeni oziroma zloženi. V komunalni odpadni embalaži ne sme biti vsebine (tekočine ali drugih živil)
  • V okviru akcije pridobi občan za vsak prineseni kilogram ločeno zbranih koristnih odpadkov (komunalna odpadna embalaža in papir) eno bonitetno točko. Njena vrednost znaša 0,1095 € z vključenim DDV-jem
  • Unovčenje pridobljene bonitete se upošteva kot popust pri obračunu storitev, povezanih z zbiranjem komunalnih odpadkov
  • Bonitetno obdobje akcije zbiranja ločeno zbranih koristnih odpadkov (komunalna odpadna embalaža in papir) in koriščenja bonitete je časovno omejeno na 12 mesecev. Traja od 1. februarja tekočega leta do 31. januarja prihodnjega leta. Če pridobljene bonitete v določenem bonitetnem obdobju ne bodo izkoriščene, bodo ob prehodu v novo bonitetno obdobje, izbrisane

Sodelujočim v akciji S Kokom ceneje se zahvaljujemo za sodelovanje in vas hkrati seznanjamo s splošnimi pogoji akcije. O morebitnih spremembah splošnih pogojev akcije vas bomo obvestili.


Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121