Akcije zbiranja odpadkov

S KOKOM CENEJE - do nižjega računa

Akcija »S Kokom ceneje« omogoča vsem tistim, ki pripeljejo koristne odpadke v Zbirni center, znižanje zneska na položnici, povezanega z ravnanjem z odpadki. Tako je mogoče ob izpolnjevanju pogojev, ki so določeni za udeležence akcije, doseči popuste, ki se sproti odštevajo od zaračunane vsote. V okviru akcije dobi občan za vsak prineseni kilogram določenih odpadkov eno točko, njena vrednost pa je 0,1095 € z vključenim DDV-jem.

 

Akcije se lahko udeležijo občani Občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika. Koristne odpadke v okviru akcije oddajo na vhodu v Zbirni center. Udeleženci akcije dobijo ob prvem obisku kartonček, na katerega zapisujemo količine prinesenih koristnih odpadkov.

 

Uslužbenec Zbirnega centra v navzočnosti občana prinesene koristne odpadke stehta in podatke vpiše v kartonček. Občani prinesene koristne odpadke nato razvrstijo v ustrezne zabojnike. Vsi predmeti, namenjeni za sodelovanje v akciji, morajo biti stisnjeni oziroma zloženi. V embalaži ne sme biti vsebine (tekočine ali drugih živil).

 

Komu je namenjena akcija?

Akcije se lahko udeležijo vsi občani občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika.

 

Kako poteka predaja odpadkov in zbiranje točk?

Ob prvem prihodu boste udeleženci akcije dobili kartonček, na katerega vam  bomo zapisovali količine prinesenih koristnih odpadkov. Uslužbenec zbirnega centra bo v vaši navzočnosti stehtal papir in prineseno embalažo ter podatke vpisal na vaš kartonček. Nato boste prineseno embalažo in papir razvrstili v ustrezne zabojnike. 

 

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121