Cenik posebnih storitev - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

 Veljaven od 1. 3. 2024 dalje  


Vrsta storitve enota mere cena [€/enota mere] DDV 22% skupaj v € z DDV
Izdelava preboja v vakuumski jašek in vgradnja vstopnega ventila kpl 35.00 7.70 42.70