Pogosta vprašanja – Ravnanje z odpadki

Kam z rentgenskimi slikami?
Kaj še spada v zabojnik za mešane komunalne odpadke?
Kako do dodatnega zabojnika za plenice?
Kaj je kompostiranje oz. kompost?
Kaj spada v kompostnik?
Kaj moram storiti, če se odločim za lastno kompostiranje?
Kam in kako odložiti pasje iztrebke na sprehodu?
Kaj je prevzemno mesto?
Kaj je zbirno mesto?
Kam z izrabljenimi gumami – pnevmatikami?
Kako in kam oddati gradbene odpadke?
Kako oddate gradbene odpadke?
Kako in kam oddati azbest?
Kako ravnamo z azbestom?
Kaj je Zbirni center?
Kako in kaj odlagati v zabojnike na ekoloških otokih?
Kam z nevarnimi odpadki?
Kam z odpadno električno in elektronsko opremo?
Kaj lahko odložim v zabojnike Humana in Zadruga dobrote?
Kako zmanjšati znesek ravnanja z odpadki na položnici?
Zakaj sem dobil(a) v nabiralniku opozorilo?
Kdaj in kje so akcije zbiranja nevarnih odpadkov?
Kdaj je odvoz kosovnih odpadkov in kako ga naročiti?
Kakšen je delovni čas Zbirnega centra Vrhnika?
Kam odložiti CD-je in DVD-je?
Kam odložiti silažno folijo?
Kako ravnati s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) iz kmetijstva?
Kam z izrabljenimi motornimi vozili?
Kaj pomenijo oznake za predelavo oz. reciklažo?
Kdo je dolžan poskrbeti za dostop do zabojnikov pozimi?
Kam z odsluženimi koledarji?


 

Kam z rentgenskimi slikami?

Rentgenske slike prinesite v Zbirni center Vrhnika in jih oddajte tehtalcu. Naše podjetje jih bo oddalo pooblaščenemu izvajalcu, ta pa jih bo oddal v mletje (rentgenske slike zmeljejo v mlinu za rentgenske slike). Nekatere rentgenske slike vsebujejo srebro (odvisno od vrste slik).

Na vrh

 

Kaj še spada v zabojnik za mešane komunalne odpadke?

V zabojnik za mešane komunalne odpadke spadajo še:

 • ostanki pometanja,
 • vrečke sesalnikov,
 • odslužene vilede in krpe,
 • žvečilni gumi,
 • uporabljeni higienski izdelki,
 • plenice,
 • vata,
 • cigaretni ogorki,
 • večje kosti,
 • peki papir,
 • elastika,
 • umazane folije in vrečke,
 • folije salam,
 • umazani kosi tekstila,
 • drobna tesnila,
 • krtače,
 • lasje,
 • odpadki in
 • iztrebki malih živali (zavito v vrečki).

Na vrh

 

Kako do dodatnega zabojnika za plenice?

V Tehničnem pravilniku o ravnanju z odpadki na območju občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika, ki je objavljen na spletni strani Zakonodaja - Ravnanje z odpadki, je v 2. odstavku 14. člena določeno: "Če količine mešanih komunalnih odpadkov v določenem obdobju presegajo prostornino opreme za zbiranje, ki jo uporablja uporabnik, (ko je na primer zaradi uporabe plenic za enkratno uporabo to potrebno), izvajalec uporabniku zagotovi manjkajočo prostornino za določen čas brezplačno na podlagi zapisnika, potem ko ga uporabnik o tem obvesti".

Ker predstavljajo plenice za enkratno uporabo večino mešanih komunalnih odpadkov v sivih zabojnikih, lahko dobite zanje dodaten zabojnik brezplačno in brez doplačila za ravnanje z odpadki za določen čas.

Če menite, da prostornina vašega zabojnika med enim in drugim praznjenjem zaradi dodatnih plenic ne zadošča, pokličite na tel. št. 01 750 29 59 (ga. Rupnik) ali pa nam pošljite sporočilo s svojo telefonsko številko po elektronski pošti jozica.rupnik@kpv.si ali informacijska@kpv.si. Za pripravo zapisnika o brezplačnem najemu zabojnika bomo potrebovali nekaj vaših podatkov (naslov, tel. številko …). Zabojnik z oznako JP KPV vam bomo v nekaj dneh dostavili na dom skupaj z zapisnikom v dveh izvodih, ki ju morate podpisati in nam en izvod vrniti. Ko zabojnika ne boste več potrebovali, nas pokličite, prišli bomo ponj in vam izročili nov zapisnik o tem, da ste zabojnik, ki ste ga imeli v najemu, vrnili.

Na vrh

 

Kaj je kompostiranje oz. kompost?

Kompostiranje je posnemanje narave. Narava organske snovi pretvori nazaj v gnojilo za še žive rastline. Zagotovimo kroženje organskih snovi, kompostirajmo vse organske odpadke in jih kot visoko kakovostno ekološko gnojilo, kompost, vrnimo v zemljo.

Kompostnik lahko postavimo na vsak, tudi na majhen vrt. Dajmo prednost tistemu, kar je naravno.

Biološko razgradljivi odpadki so zaradi svojega visokega organskega in biološko razgradljivega deleža nadvse primerni za aerobno in anaerobno predelavo. Najbolj preprost način obdelave ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov je kompostiranje; tako dobimo novo, uporabno organsko snov – kompost.

Temelja za pridelavo kakovostnega komposta in njegovo koristno uporabo sta ozaveščenost posameznika in njegovo sodelovanje pri pravilnem ločevanju biološko razgradljivih odpadkov na izvoru. Dokazano je, da lahko le z ustreznim ločevanjem biološko razgradljivih odpadkov na izvoru dosežemo čistost surovin, kar je prvi pogoj za kakovosten razkroj teh odpadkov in kakovosten kompost.

Na vrh

 

Kaj spada v kompostnik?

V kompostnik spadajo:

 • vrtni in kuhinjski odpadki,
 • jajčne lupine,
 • olupki sadja in zelenjave,
 • kavna usedlina,
 • čajne vrečke,
 • gnilo sadje,
 • zemlja lončnic,
 • trava,
 • plevel,
 • listje,
 • cvetje,
 • zelišča,
 • slama,
 • praprot in stelja malih rastlinojedih živali,
 • papirnati prtički in servieti,
 • papir in karton drobno narezan (majhne količine),
 • lesni pepel,
 • obrezline živih meja in drevja,
 • zajčji in piščančji iztrebki,
 • kokošje perje,
 • šota (v majhnih količinah),
 • žagovina (v majhnih količinah),
 • saje,
 • veje in iglice iglavcev …

 

V kompostnik ne odlagajte odpadkov, ki se naravno ne razgradijo, ter pasjih in mačjih iztrebkov, kosti, mesa in maščob.

Na vrh

 

Kaj moram storiti, če se odločim za lastno kompostiranje?

Občani občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika lahko zeleni zabojnik, v katerega zbirate biološko razgradljive odpadke, v Javnem podjetju Komunalnem podjetju Vrhnika, d. o. o., brezplačno zamenjate za kompostnik.

Kompostnik iz reciklirane plastike lahko na JP KPV, d. o. o., tudi kupite.

Pridružimo se torej verigi tistih, ki skrbno kompostirajo biološko razgradljive odpadke. S kompostom, ki ga bomo pridelali sami, pognojimo svoj vrt in rože. 

Na vrh

 

Kam in kako odložiti pasje iztrebke na sprehodu?

Občane in občanke (lastnike malih živali) občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika obveščamo, da je treba posebno skrb posvečati tudi pasjim WC-jem (WC HOV).

 

Pomembna navodila:

 • Pasje iztrebke odložite v PVC-vrečko, ki mora biti zavezana.
 • Zavezano vrečko odložite v odprtino WC HOV-a.
 • Vrečk s pasjimi iztrebki ne odlagajte v koše, ki so namenjeni običajnim odpadkom na avtobusnih postajališčih … Omenjenih vrečk ne odlagajte v zabojnike, ki niso vaši.
 • Vrečke v WC HOV-u so namenjene izključno za pasje iztrebke (pogosto se dogaja, da kršitelji vzamejo cel paket vrečk).
 • Nujno je treba pobrati pasje iztrebke tudi na zelenicah in travnikih!

 

Bodite skrben lastnik svojega ljubljenčka in opozorite na pravilno ravnanje tudi tiste, ki ne upoštevajo navodil.

     

Na vrh

 

Kaj je prevzemno mesto?

Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih površinah, če s tem ni ogrožena njihova splošna raba. Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču uporabnika.

Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe na podlagi tehničnega pravilnika. V posebnih primerih, ko na podlagi tehničnega pravilnika ni mogoče določiti odjemnega mesta, ga določi pristojni organ občinske uprave.

Prevzemno mesto je lahko od roba prometne poti vozila za prevoz odpadkov oddaljeno največ 5 m oziroma je lahko izjemoma na drugih mestih, kar je določeno s tehničnim pravilnikom.

Za prevzem odpadkov na prevzemnih mestih mora izvajalec javne službe zagotoviti primerna vozila za prevoz odpadkov.

Na vrh

 

Kaj je zbirno mesto?

V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v zabojnikih, ki so praviloma nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da pri zbiranju odpadkov ne prihaja do emisij neprijetnih vonjav in onesnaževanja okolice.

Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja komunalnih odpadkov zabojnik z zbirnega mesta prestaviti na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne zabojnike najkasneje naslednji dan vrniti na zbirno mesto.

Če izvajalec javne službe s tem soglaša, so lahko prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.

Na vrh

 

Kam z izrabljenimi gumami – pnevmatikami?

Izrabljena guma je guma, ki jo imetnik zaradi poškodb, izrabe, izteka življenjske dobe ali drugih vzrokov ne more ali ne želi več uporabljati in jo zato zavrže ali namerava zavreči.

Povzročitelj odpadkov, ki je fizična oseba, lahko 50 kg izrabljenih gum na leto odda v Zbirnem centru.

Na vrh

 

Kako in kam oddati gradbene odpadke?

Manjše količine gradbenih odpadkov lahko pripeljete v Zbirni center Vrhnika in jih brezplačno odložite na za to pripravljen prostor. Količina takih odpadkov ne sme presegati 3500 kg na leto/gospodinjstvo.

Na vrh

 

Kako oddate gradbene odpadke?

Če želite pripeljati gradbene odpadke v Zbirni center Vrhnika, morate pri vhodu predložiti dokazilo o zadnji plačani položnici za komunalne storitve, ki jih obračunava JP KPV, d.o.o., šele nato lahko odpadke brezplačno odložite. Ko se na podlagi evidence ugotovi, da je posamezno gospodinjstvo preseglo dovoljeno količino brezplačno odloženih odpadkov, vse nadaljnje odlaganje gradbenih odpadkov zaračunamo po veljavnem ceniku JP KPV, d.o.o.

 

 

Gradbene odpadke odložite po navodilu sprejemalca odpadkov.

Med gradbene odpadke spadajo odpadki od manjših adaptacij in popravil v gospodinjstvu:

 • opeka,
 • omet,
 • strešniki (ne azbest!),
 • kosi betona,
 • cement,
 • keramične ploščice,

 

Če vam gradbena dela opravljajo obrtniki ali podjetja, jih s pogodbo zavežite, da vam po končanih delih gradbene odpadke odstranijo.

Če gre za večjo količino gradbenih odpadkov, lahko na JP KPV, d.o.o., najamete zanje 5-kubični zabojnik in se dogovorite za odvoz s kontejnerskim vozilom.

 

Postopek je naslednji:

 • Pokličite na JP KPV, d. o. o., na tel. št. 01 750 29 59 (ga. Rupnik) ali 01 750 29 68 (g. Rožmanec).
 • Najem 5-kubičnega zabojnika znaša 0,9014 €/dan brez DDV-ja.
 • Prevoz zabojnika stane 42 €/uro.
 • Prevzem do 3500 kg gradbenih odpadkov na leto (za fizične osebe) je brezplačen.
 • Cena za odlaganje gradbenih odpadkov (ki presegajo 3500 kg) je določena v veljavnem ceniku našega podjetja.

Na vrh

 

Kako in kam oddati azbest?

Azbest oziroma izdelke, ki ga vsebujejo, morate pripeljati v Zbirni center Vrhnika. Tam ga (jih) odložite po navodilu sprejemalca odpadkov.

Na vrh

 

Kako ravnamo z azbestom?

Gradbeni material, ki vsebuje azbest – predvsem salonitno kritino – je treba naložiti na palete in oviti z embalažno folijo. Če pripeljete manjše količine (do 10 kosov), jih lahko odložite na poseben prostor, predpisano skladanje in ovijanje pa opravijo zaposleni na Zbirnem centru Vrhnika.

 

Odlaganje azbesta obračunamo po veljavnem ceniku JP KPV, d.o.o.: 

 • embaliran (zavit v folijo) na paletah 0,3036 €/kg brez DDV-ja
 • neembaliran (neovit v folijo) 0,3388 €/kg brez DDV-ja

Na vrh

 

Kaj je Zbirni center?

Zbirni center za ravnanje z odpadki Vrhnika je prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, na katerem povzročitelji komunalnih odpadkov iz občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika izvajalcu javne službe prepuščajo ločeno zbrane frakcije in kosovne odpadke.

Namenjen je zbiranju in prepuščanju odpadkov, ki jih občani zaradi velikosti ali drugih lastnosti ne morejo oddati v zabojnike, namenjene rednemu zbiranju in odvozu odpadkov (zeleni in črni zabojniki).

Na vrh

 

Kako in kaj odlagati v zabojnike na ekoloških otokih?

V zabojnike na ekoloških otokih odlagajte le steklo, papir in plastično oz. kovinsko embalažo.

Prebivalce občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika prosimo, da v zabojnike za steklo, papir in embalažo (plastična in kovinska) na ekoloških otokih odlagate le tiste koristne odpadke, ki spadajo v posamezne zabojnike.

Ločeno zbrane frakcije prej razstavite, zložite, razrežite na primerno velikost ali stisnite.

Ob zabojnike na ekoloških otokih ne odlagajte ničesar.

Medobčinska inšpekcijska služba lahko zaradi nespoštovanju določil iz Odloka kaznuje tako fizične kot pravne osebe.

Na vrh

 

Kam z nevarnimi odpadki?

Nevarne odpadke prinesite oz. pripeljite v Zbirni center Vrhnika.

Med nevarne odpadke spadajo:

 • barve,
 • čistila,
 • topila,
 • zdravila,
 • motorna in jedilna olja,
 • kemikalije,
 • pesticidi,
 • kozmetika,
 • baterije in akumulatorji,
 • fluorescentne cevi,
 • pršila ter
 • odpadna embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi.

 

Oddajanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je brezplačno.

Nevarne odpadke lahko oddate tudi na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov - meseca aprila in septembra.

Na vrh

 

Kam z odpadno električno in elektronsko opremo?

Odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) – odpadne aparate (TV, računalnike, monitorje, pralne in sušilne stroje, hladilno zamrzovalne aparate, štedilnike, sesalnike, fene, brivnike, MP3-je, telefone, igrače na baterijo ali polnilnik, električno orodje, elektronske tehtnice …) prinesite oz. pripeljite v Zbirni center Vrhnika.

Oddajanje OEEO je brezplačno.

 

Na vrh

 

Kaj lahko odložim v zabojnike Humana in Zadruga dobrote?

V zabojnike Humana in Zadruga dobrote lahko oddate lahko:

 • oblačila - moška, ženska in otroška;
 • obutev – čevlje, škornje, copate … obvezno par (če so z vezalkami, naj bo par zvezan skupaj);
 • modne dodatke – pasove, šolske torbe in torbice, kravate, šale, rokavice, nogavice, spodnje perilo …
 • gospodinjski tekstil – brisače, zavese, posteljnino, vzglavnike iz naravnih materialov, odeje …
 • igrače iz tekstila – mehke igrače iz tekstila.

 

Omenjene artikle zapakirajte v PVC-vrečke, ki naj ne bodo težje od 15 do 20 kg. Vrečka (najbolje prozorna ali bela) mora biti zavezana (na Zbirnem centru lahko dobite belo vrečo, tako da lahko obleke in obutev zapakirate tudi tam). Oddani artikli naj bodo čisti in suhi.

 

 

 Na vrh

 

Kako zmanjšati znesek ravnanja z odpadki na položnici?

Z udeležbo v akciji 'S Kokom ceneje'

Na vrh

 

Zakaj sem dobil(a) v nabiralniku opozorilo?

Oddana opozorila so dobronamerna, saj želimo z njimi doseči, da bodo posamezna gospodinjstva začela dosledno ločevati odpadke in se tako izognila globi, ki jo izreka  Medobčinska inšpekcijska služba.

Odkar smo intenzivneje pristopili k opozarjanju občanov, se količina mešanih komunalnih odpadkov ves čas zmanjšuje. Glede na številne telefonske klice občanov opažamo, da občani sprejemajo naša priporočila z razumevanjem, saj vedno več gospodinjstev resno in skrbno odnaša koristne odpadke na ekološke otoke. 

Na vrh

 

 

 

Kdaj je odvoz kosovnih odpadkov in kako ga naročiti?

Prevzem kosovnih odpadkov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, poteka nepretrgoma v zbirnem centru, lahko pa jih poberemo tudi na terenu po predhodnem naročilu, in to štiri sobote v letu.

Odvoz kosovnih odpadkov občani lahko naročijo na spletni strani »Prijava odvoza kosovnih odpadkov«

ali nas pokličejo na tel. št. 01 750 29 70.

Občane o postopku oddajanja kosovnih odpadkov obveščamo s prilogami k obračunu komunalnih storitev in objavami v Našem časopisu.

Urnik odvoza kosovnih odpadkov  

Kosovne odpadke hranimo v zbirnem centru na depojih, razvrščene po vrsti materiala. Kosovne odpadke iz različnih materialov delavci razstavijo in pripravijo za odvoz v predelavo.

Na vrh

 

Kam odložiti CD-je in DVD-je?

Sivi zabojniki, namenjeni zbiranju odpadnih CD-jev in DVD-jev, so nameščeni v:

 • Zbirnem centru Vrhnika in
 • osnovnih šolah v Občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika.

 

Občani občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika jih lahko oddajo tudi v okviru akcije zbiranja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) oz. v okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov, ki so aprila in septembra. Ovitki zgoščenk spadajo med plastično embalažo.

Zbrane CD-je in DVD-je bomo oddali v predelavo.

 

Ali ste vedeli?

Zgoščenka (kratica CD, angleško Compact Disc, kompaktni disk) je optični disk, ki ga uporabljamo za zapisovanje digitalnih podatkov. 

Zgoščenke so prišle na trg leta 1983. Tehnologija zgoščenk je doživela velikanski uspeh, saj so jih leta 2004 po svetu prodali že okoli 30 milijard. 

(Vir: Vikipedija, prosta enciklopedija)

 

 

Na vrh

 

Kam odložiti silažno folijo?

Na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011) je odpadke prepovedano puščati v naravnem okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati (17. člen). Odpadna folija silažnih bal sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod klasifikacijsko številko: 02 01 04  odpadna plastika (razen embalaže), zato je zanjo dolžan poskrbeti kmet, in sicer tako, da jo odda zbiralcu teh odpadkov.

 

Občani občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika lahko silažno folijo (ta naj bo čim bolj čista oziroma naj ne vsebuje ostankov krme) pripeljejo v Zbirni center Vrhnika. Pri silažni foliji starejšega tipa morate nujno odstraniti notranjo mrežico, ki jo odložite v zabojnik za mešane komunalne odpadke že doma.

Na vrh

 

Kako ravnati s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) iz kmetijstva?

Odpadna embalaža FFS in odpadna FFS, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti, niso komunalni odpadki, zato jih izvajalcu javne službe ne smemo prepuščati kot mešane komunalne odpadke ali kot ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov.

Kam in kako oddamo odpadno FFS-embalažo?

 • Pravilno izpraznjeno in očiščeno odpadno embalažo damo v plastično vrečko, ki jo opremimo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov).
 • Embalažo FFS lahko oddamo distributerju (trgovcu, kjer smo kupili FFS) ali v eno od zbiralnic družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).
 • Odpadno embalažo mora distributer (trgovina) brezplačno vzeti nazaj, kadar jo kmet želi vrniti, torej vse  leto.
 • Ob oddaji odpadnih FFS lahko od prevzemnika odpadnih FFS zahtevate potrdilo o prevzemu odpadnih FFS.

Na vrh

 

Kam z izrabljenimi motornimi vozili?

Za zbiranje izrabljenih motornih vozil je na Vrhniki pooblaščeno podjetje Avtotrade, d. o. o., Vrhnika. Izrabljena, nevozna in poškodovana vozila spadajo med nevarne odpadke, zato ravnanje z njimi natančno določa Uredba o izrabljenih vozilih (Ur. list RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12).

 

Tako vozilo je zadnji lastnik dolžan oddati v uničenje v pooblaščeni obrat za razstavljanje oziroma na zbiralno mesto. Oddaja vozila v uničenje je za zadnjega lastnika popolnoma brezplačna. Ob predaji vozila pooblaščenemu podjetju prejme lastnik potrdilo o uničenju, dokument, ki velja na območju celotne Evropske unije. Na podlagi tega potrdila vozilo lahko odjavite iz prometa. S potrdilom o uničenju lahko zahtevate od DARS-a tudi nadomestno vinjeto. Če je vozilo še registrirano, pa lahko vložite tudi zahtevek za povračilo še neizkoriščenega dela dajatev za uporabo cest in avtomobilskega zavarovanja.

 

Kontakt: 

Na vrh

Kaj pomenijo oznake za predelavo oz. reciklažo?Na vrh

 

Kdo je dolžan poskrbeti za dostop do zabojnikov pozimi?

Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki, morajo izvajalcu zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi pozimi, in sicer tako, da poskrbijo za redno odstranjevanje snega ob zabojnikih in za čiščenje njihovih pokrovov.

Na vrh

Kam z odsluženimi koledarji?

Odsluženi stenski ali namizni koledarji sodijo v zabojnik za papir. Če ima koledar plastično spiralo, to odstranimo in odložimo v zabojnik za plastično oz. kovinsko embalažo. Tudi podstavek namiznega koledarja, ki je navadno plastičen, spada v zabojnik za plastično embalažo.

Na vrh

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121