Cenik ostalih storitev

Ceniki so veljavni od 01.07.2013 dalje.

 

Storitev Enota mere Neto cena DDV 22% Skupaj € z DDV
Skica cestne zapore kos 35,83 7,88 43,72
Soglasje nagrobnik
kos
36,00 
7,92
43,92 

 

Artikel Enota mere Neto cena DDV 22% Skupaj € z DDV
Izdaja referenc kos 25,00 5,50 30,50
 
Artikel Enota mere Neto cena DDV 22% Skupaj € z DDV
Transparent - izobešanje kos 90.91 20.00 110.91
Taksa dan 1.00 0,22 1,22

Cenik velja od 3.6.2022 dalje

Storitev Enota mere Cena v € brez DDV DDV 22% Skupaj € z DDV
Strošek kontrole del. vodomera kos 94.00 20.68 114.68

 

Cenik odvoza zapuščenih vozil in ostalih predmetov

Storitev Enota mere Cena DDV 22% Skupaj € z DDV
Odvoz zapuščenega osebnega vozila z nakladanjem in razkladanjem kos 46,20 10,16 56,36
Odvoz zapuščenega tovornega vozila do 3,5 t z nakladanjem in razkladanjem kos 59,40 13,07 72,47
Odvoz zapuščenega tovornega vozila nad 3,5 t z nakladanjem in razkladanjem kos 121,00 26,62 147,62
Ležarina osebnega vozila dan 3,00 0,66 3,66
Ležarina tovornega vozila dan 6,00 1,32 7,32

 

CENIK MATERIALNIH STROŠKOV POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

MATERIALNI STROŠEK enota mere Cena brez DDV DDV - 22% Cena z DDV
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 kos 0,06 0,01 0,07
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 kos 0,13 0,03 0,16
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata kos 1,25 0,28 1,53
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 kos 0,63 0,14 0,77
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 kos 1,25 0,28 1,53
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata kos 2,5 0,55 3,05
elektronski zapis na eni zgoščenki CD kos 2,09 0,46 2,55
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R kos 2,92 0,64 3,56
elektronski zapis na enem USB-ključku kos cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko kos 0,08 0,02 0,10
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko kos 0,2 0,04 0,24
poštnina za pošiljanje informacij po pošti kos skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

 

CENIK STORITEV

Storitev enota mere Cena brez DDV DDV % Znesek DDV Cena z DDV
Kamion ura 42,00 22 9,24 51,24
Kombi ura 30,00 22 6,60 36,60
Kombi z dvigalom ura 36,00 22 7,92 43,92
Kontejnersko vozilo ura 42,00 22 9,24 51,24
Bager do 7,5 ton ura 42,00 22 9,24
51,24
Prevoz km 0,37 22 0,08 0,45
Prikolica za valjar ura 9,00 22 1,98 10,98
Rovokopač ura 40,00 22 8,80 48,80
Samonakladalnik (9,5 % ddv)
ura 62,00 9,5 5,89 67,89
Smetarsko vozilo ura 72,48 22 15,95 88,43
Traktor
ura 40,00 22 8,80 48,80
Valjar ura 18,03 22 3,97 22,00
Vibracijski nabijalec
ura 5,67 22 1,25 6,92
Vibracijska plošča mala ura 1,85
22 0,41
2,26
Vibracijska plošča velika ura 3,18 22 0,70 3,88
PK komunalni delavec I ura 16,00 22 3,52 19,52
PK komunalni delavec II ura 15,00 22 3,30 18,30
Monter I ura 20,00 22 4,40 24,40
Monter II ura 17,80 22 3,92 21,72
KV komunalni delavec
ura 17,80 22 3,92 21,72
VKV komunalni delavec ura 24,00 22 5,28 29,28
Popisovalec števcev ura 17,80 22 3,92 21,72
Delovodja OE ura 24,00 22 5,28 29,28
Skupinovodja ura 24,00 22 5,28 29,28
Samostojni geodet ura 28,00 22 6,16 34,16
Delavec na ZC I ura 20,50 22 4,51 25,01
Delavec na ZC II ura 16,20 22 3,56 19,76
Samostojni strokovni sodelavec za čiščenje odpadne vode ura 32,00 22 7,04 39,04
Vdrževalec sistema I ura 20,00 22 4,40 24,40
Vzdrževalec javne razsvetljave in elektroeneregetskih naprav ura 22,00 22 4,84 26,84
Vodja OE ura 36,00 22 7,92 43,92
Vodja sektorja ura 43,00 22 9,46 52,46