Cenik ostalih storitev

Ceniki so veljavni od 01.07.2013 dalje.

 

Storitev Enota mere Neto cena DDV 22% Skupaj € z DDV
Skica cestne zapore kos 35,83 7,88 43,72
Soglasje nagrobnik
kos
36,00 
7,92
43,92 

 

Artikel Enota mere Neto cena DDV 22% Skupaj € z DDV
Izdaja referenc kos 25,00 5,50 30,50
 
Artikel Enota mere Neto cena DDV 22% Skupaj € z DDV
Transparent - izobešanje kos 120.00 26.40 146.40
Taksa dan 1.00 0,22 1,22

Cenik velja od 3.6.2022 dalje

Storitev Enota mere Cena v € brez DDV DDV 22% Skupaj € z DDV
Strošek kontrole del. vodomera kos 94.00 20.68 114.68

 

Cenik odvoza zapuščenih vozil in ostalih predmetov

Storitev Enota mere Cena DDV 22% Skupaj € z DDV
Odvoz zapuščenega osebnega vozila z nakladanjem in razkladanjem kos 46,20 10,16 56,36
Odvoz zapuščenega tovornega vozila do 3,5 t z nakladanjem in razkladanjem kos 59,40 13,07 72,47
Odvoz zapuščenega tovornega vozila nad 3,5 t z nakladanjem in razkladanjem kos 121,00 26,62 147,62
Ležarina osebnega vozila dan 3,00 0,66 3,66
Ležarina tovornega vozila dan 6,00 1,32 7,32

 

CENIK MATERIALNIH STROŠKOV POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

MATERIALNI STROŠEK enota mere Cena brez DDV DDV - 22% Cena z DDV
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 kos 0,06 0,01 0,07
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 kos 0,13 0,03 0,16
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata kos 1,25 0,28 1,53
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 kos 0,63 0,14 0,77
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 kos 1,25 0,28 1,53
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata kos 2,5 0,55 3,05
elektronski zapis na eni zgoščenki CD kos 2,09 0,46 2,55
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R kos 2,92 0,64 3,56
elektronski zapis na enem USB-ključku kos cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko kos 0,08 0,02 0,10
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko kos 0,2 0,04 0,24
poštnina za pošiljanje informacij po pošti kos skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

 

CENIK STORITEV

Veljaven od 1.6.2023 dalje

Storitev enota mere Cena brez DDV DDV % Znesek DDV Cena z DDV
Kamion ura 50,00 22 11,00 61,00
Kombi ura 36,00 22 7,92 43,92
Kombi z dvigalom ura 43,00 22 9,46 52,46
Kontejnersko vozilo ura 50,00 22 11,00 61,00
Minibager ura 42,00 22 9,24
51,24
Bager do 9 ton ura 50,00 22 11,00
61,00
Prevoz km 0,44 22 0,10 0,54
Prikolica za valjar ura 9,00 22 1,98 10,98
Rovokopač ura 48,00 22 10,56 58,56
Samonakladalnik (9,5 % ddv)
ura 74,00 9,5 7,03 81,03
Smetarsko vozilo ura 87,00 22 19,14 106,14
Traktor
ura 48,00 22 10,56 58,56
Valjar ura 22,00 22 4,84 26,84
Vibracijski nabijalec
ura 8,00 22 1,76 9,76
Vibracijska plošča mala ura 5,00
22 1,10
6,10
Vibracijska plošča velika ura 20,00 22 4,40 24,40
Rezilka za rezanje asfalta in betona ura 20,00 22 4,40 24,40
Najem vrtalke dan 22,00 22 4,84 26,84
PK komunalni delavec I ura 19,00 22 4,18 23,18
PK komunalni delavec II ura 18,00 22 3,96 21,96
Monter I ura 24,00 22 5,28 29,28
Monter II ura 21,00 22 4,62 25,62
KV komunalni delavec
ura 21,00 22 4,62 25,62
VKV komunalni delavec ura 29,00 22 6,38 35,38
Popisovalec števcev ura 21,00 22 4,62 25,62
Delovodja OE ura 29,00 22 6,38 35,38
Skupinovodja ura 29,00 22 6,38 35,38
Samostojni geodet ura 34,00 22 7,48 41,48
Delavec na ZC I ura 25,00 22 5,50 30,50
Delavec na ZC II ura 19,00 22 4,18 23,18
Samostojni strokovni sodelavec za čiščenje odpadne vode ura 38,00 22 8,36 46,36
Vdrževalec sistema I ura 24,00 22 5,28 29,28
Vzdrževalec javne razsvetljave in elektroeneregetskih naprav ura 26,00 22 5,72 31,72
Vodja OE ura 43,00 22 9,46 52,46
Vodja sektorja ura 52,00 22 11,44 63,44