Kontakti

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

T: 01 750 29 50 
F: 01 750 29 51
E: info@kpv.si

 

Direktor

dr. Boštjan Aver
T: 01 750 29 60

E: info@kpv.si

 

Tajništvo

T: 01 750 29 60
E: info@kpv.si

 

Varovanje osebnih podatkov

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov

Nina Zajec

T: 01 750 29 52
E: dpo.pooblascenec@kpv.si


Informacijska pisarna

T: 01 750 29 70

 E: informacijska@kpv.si


Dežurna služba

M: 041 364 681

 

Zimska služba

M: 031 740 999

 

Oskrba s pitno vodo

T: 01 750 29 70

 

Javljanje stanja vodomerov (števcev porabe vode)

T: 01 750 29 70

 

Priključitev na vodovod

T: 01 750 29 70

 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

T: 01 750 29 70

 

Naročanje praznjenja greznic in MKČN

T: 01 750 29 70
E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo

T: 01 750 29 70

 

Ravnanje z odpadki

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121

 

Hramba zapuščenih vozil

T: 01 750 29 70

 

 

Vzdrževanje pokopališča in pokopališka dejavnost

T: 01 750 29 70

 

Tržnica

T: 01 750 29 70

 

Depo

M: 041 370 998 (vodja)

M: 041 777 385, 051 200 981 (trgovina)

E: depo@kpv.si

 

Vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave

T: 01 750 29 70

 

Javljanje napak na javni razsvetljavi

 

Za javno razsvetljavo v občinah Vrhnika in Log - Dragomer:

Za javno razsvetljavo v občini Borovnica: 

  •  M: 041 364 681 (dežurna služba)

     E: informacijska@kpv.si

 

Javljanje poškodb na občinskih cestah

 

Za občino Vrhnika:

  • med delovnim časom
    T: 01 750 29 70
  • izven delovnega časa
    M: 041 364 681 (dežurna služba)
    E: informacijska@kpv.si

Za občino Borovnica in Log – Dragomer:

  

Geodetske storitve

T: 01 750 29 70

 

Javna naročila

T: 01 750 29 70

  

Obračun komunalnih storitev

T: 01 750 29 70
E: informacijska@kpv.si

 

Prijava in odjava oseb

T: 01 750 29 70
E: informacijska@kpv.si

 

Soglasja

T: 01 750 29 70
E: soglasja@kpv.si

 

Sektor ekonomika

T: 01 750 29 70

 

Izterjava in saldakonti

T: 01 750 29 70

 

Plačilni promet

T: 01 750 29 70