Urnik odvoza odpadkov

 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov

 

Odvoz bioloških odpadkov

Odvoz organskih odpadkov bo od 11. decembra, 2023 do vključno 25. februarja, 2024 leto potekal na 14 dni (urnik), sicer pa jih odvažamo tedensko. Organske odpadke občani vestno ločujejo in oddajajo v zelene zabojnike ali jih kompostirajo sami.

Urnik odvoza bioloških odpadkov

 

 

Odvoz kosovnih odpadkov

Informacije o odvozu kosovnih odpadkov

 

Odvoz nevarnih odpadkov

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je dvakrat letno:

  • spomladi (aprila) in
  • jeseni (septembra).

 

V aprilu 2024 bo akcija na treh lokacijah, in sicer:

  • v torek,                       23. 4. 2024 od 15.00 do 18.00  v Dragomerju (pred gasilskim domom)
  • v sredo,                      24. 4. 2024 od 15.00 do 18.00  v Borovnici (na železniški postaji)
  • v četrtek,                    25. 4. 2024 od 15.00 do 18.00  na Vrhniki (pred OŠ na Tržaški cesti)

 

V septembru 2024 bo akcija na treh lokacijah, in sicer:

  • v torek,                        24. 9. 2024 od 15.00 do 18.00  v Dragomerju (pred gasilskim domom)
  • v sredo,                       25. 9. 2024 od 15.00 do 18.00 v Borovnici (na železniški postaji)
  • v četrtek,                     26. 9. 2024 od 15.00 do 18.00  na Vrhniki (pred OŠ na Tržaški cesti)

 

 

Prinesite oz. pripeljite nevarne odpadke (barve, čistila, zdravila, kozmetiko, jedilna in motorna olja, kemikalije, pesticide, baterije, akumulatorje, odpadno embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi, fluorescentne cevi, spreje, …).


Oddajanje nevarnih odpadkov za gospodinjstva je BREZPLAČNO!

Nepravilno odloženi nevarni odpadki lahko ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. Izdelki, ki vsebujejo nevarne snovi, so obremenitev za okolje. Nevarnih odpadkov po veljavnih predpisih ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi komunalnimi odpadki. Nikoli jih ne odstranjujmo ali uničujmo na kakršen koli drugačen način;  oddajmo jih v času organiziranih akcij ali tudi sicer v zbirni center. Nevarne odpadke hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne pride do razlitja med njihovim prevozom na zbirno mesto.

Občani lahko pripeljete nevarne odpadke tudi na Zbirni center Vrhnika.

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121